NYHETER

Kloakk kan forsyne 20 000 husstander med fornybar energi

NYHETER Før gikk overskuddsgassen fra kloakkrenseprosessen opp i røyk gjennom en fakkel.
fredag 16 november 2018
CAD og programmerer Halvor Kubberud (t.v.), supervisor og programmeringsingeniør Knut Haugen og prosjektleder Per Håkon S. Hermanrud i Caverion Gjøvik har gjort kloakk om til fornybar energi

Nå sørger Caverion for at forurensingen fra Rambekk Renseanlegg i Gjøvik gjøres om til fornybar energi. På landsbasis er potensialet 500 millioner kilowatt timer, som kan forsyne 20 000 husstander i året.

Prosessen med å rense kloakk og behandle kloakkslam skaper forurensende gass. Denne gassen kan brukes til å varme vann, som går ut på et fjernvarmeanlegg. Her så energiselskapet Eidsiva et potensial.

- Det er mange muligheter til å omgjøre forurensing til fornybar energi. Det som kreves er riktig teknologi. Her har vi fått hjelp av Caverion, forteller prosjektleder Alf Inge Kraglund Tunheim i Eidsiva Bioenergi.

Prosjektet ved Rambekk Renseanlegg i Gjøvik produserte i august 300 000 kWh. På en årlig basis kan de forsyne 180 boliger i året.

- I overordnet sammenheng er dette et betydelig klima- og miljøprosjekt. Fra kun norske slambehandlingsanlegg er det snakk om 500 millioner kilowatt timer i året. Som en landsdekkende aktør håper jeg Caverion kan rulle ut teknologien og kunnskapen fra vårt prosjekt over hele Norge.

Prosjektleder Per Håkon Hermanrud i Caverion forklarer at gassen fra renseprosessen brukes til å varme opp vann, som går ut på fjernvarmeanlegget til Eidsiva.

- Et fjernvarmeanlegg utnytter energi som ville gått tapt og gjør dette om til fornybar energi, som kan varme opp boliger. Alle bedrifter som produserer noe som avgir varme, avfall, treflis eller pellets kan gjenvinne istedenfor å forurense, sier Hermanrud.

Tunheim er imponert av det Caverion har levert.

- Allerede første måneden hadde selskapet tatt unna to tredjedeler av det som tidligere ble faklet.

Leveransen til Caverion omfatter automatisering, styring, el-skap for styring, PLS, OP, SD-anlegg og den elektriske installasjonen.

- Vi arbeider med å trimme anlegget ved å trinnstyre og optimalisere styringen slik at vi kan øke utnyttelsesgraden på overskuddsgassene ytterligere, forteller Hermanrud.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga