NYHETER

Kobler 12 000 gatelys til nettet

NYHETER Med 12 000 nye oppkoblete gatelys fra Philips Lighting tar Bergen et steg mot å bli en smart by.
fredag 9 mars 2018
I Bergen skal det installeres 12 000
nettilkoblete gatelys, som blant annet
kan redusere energiforbruket med
inntil 70 prosent. Foto Philips Lighting

Armaturene skal styres med det skybaserte styringssystemet Philips CityTouch. Infrastrukturen gjør det også mulig å eksempelvis koble til sensorer for å måle luftforurensning og trafikk. Den nye gatebelysningen vil gi bedre lys, øke sikkerheten og redusere energiforbruket og vedlikeholdskostnadene. Installasjonen av gatelysene, som starter i år, skal være ferdig neste år.

- Norske kommuner får i stadig større grad øynene opp for klimafordelene med å skifte gamle konvensjonelle gatelys med moderne intelligent LED-belysning, sier Bjørn Rune Steinsland, Sales Manager utendørs i Philips Lighting Norway.

- Også i Sør-Rogaland blir det satset på smart gatebelysning. De neste årene skal det her installeres 18 000 armaturer fra Philips Lighting.

- Internettbasert belysning gir både Bergen og innbyggerne en del fordeler. Eksempelvis kan lyset skrus opp når det er fest eller arrangementer i byen, eller lysstyrken skrus ned i sommerperioden. Samtidig som dette er bra for det sosiale liv i byen, gir gatelysene en annen funksjon enn kun å vise vei for bilistene.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19