NYHETER

Komfyrvakt på liv og død

NYHETER Mer enn 40 % av utrykningene til brannvesenet gjelder komfyrer.
torsdag 2 november 2017
- Det er bra det stilles strenge krav til
funksjonalitet og testing av komfyrvakter
Det er ikke rom for slurv, sier Kjell Ytterdal,
produktsjef for sikkerhetsprodukter i
Micro Matic

En komfyrvakt kan hindre at ukontrollert temperaturutvikling på komfyrer fører til brann, og potensielt redde mange liv. Forutsetningen er at den håndteres riktig i alle ledd.

- Så mange utrykninger knyttet til komfyrer er helt unødvendig, sier adm. direktør Rolf Søtorp i Norsk Brannvernforening. Som tidligere brannsjef i Bodø har han opplevd flere slike hendelser.

- Å glemme mat på komfyren kan få alvorlige følger. Derfor er komfyrvakt og seriekoblet brannvarsling koblet til strømnettet svært viktige tiltak for å unngå utrykning og alvorlige branntilløp.

Skal en komfyrvakt fungere optimalt, må den plasseres slik at IR-øyet på sensoren ”ser” bunnen på gryter og panner på platetoppen og måler varmeutviklingen der. Varmeutvikling i forbindelse med normal matlagning skal tillates. Stiger varmen unormalt raskt eller temperaturen blir høyere enn tillatte maksimumsverdier, skal strømmen kuttes før det begynner å brenne.

Kjell Ytterdal, produktsjef for sikkerhetsprodukter i Micro Matic, fremhever at komfyrvakten må ta høyde for mange kombinasjoner av kjøkkenløsninger, komfyrer, gryter og stekepanner.

- Derfor er dette et avansert produkt. Dessverre får vi henvendelser der vi avdekker at sensoren ikke er riktig innstilt, er feilplassert eller rett og slett ikke satt i drift. Det er skummelt. Da fungerer den ikke som den skal i en farlig situasjon.

Avdelingsdirektør Torbjørn Hoffstad i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) forteller at komfyrbranner er et stort samfunnsproblem.

- Siden 2010 har det vært et krav i NEK 400 at det skal installeres fast montert komfyrvakt i alle nye elektriske anlegg på kjøkken. Selv om ikke komfyrvakt er påbudt i eldre kjøkken, anbefaler vi det sterkt.

- DSB tok initiativ til å etablere en europeisk standard for komfyrvakter. Dette fikk vi ikke gjennomslag for. Vi har tatt det inn i vår nasjonale standard, som et vedlegg i NEK 400. Så vidt jeg vet, er vi det eneste landet i verden som har dette i regelverket.

Tar ansvar
Ytterdal er glad for at det stilles strenge krav til funksjonalitet og testing av komfyrvakter.

- Det er ikke rom for slurv. Er produktet FG-merket, kan brukerne være trygge på at det oppfyller kravene i gjeldende standard.

- Vi har videreutviklet vår komfyrvakt SE1000. Den leveres ferdig innstilt for montering under kjøkkenvifte i en høyde på 45-60 cm. I de fleste tilfeller kan den monteres uten å endre innstillinger. Sensoren kan også monteres på vegg eller tak. Da endres innstillingene noe, som gjøres enkelt med en app. Vi lanserer også en laserpeker for bruk på vanskelige installasjoner, eksempelvis i skråtak.

- Vi har dessuten utarbeidet helt nye og forenklede bruksanvisninger og instruksjonsfilmer. Disse er lagt ut på vår hjemmeside.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga