NYHETER

Kommuner mot arbeidslivs-kriminalitet

NYHETER Alle kommunene i Sør-Trøndelag har undertegnet en intensjonsavtale om en innkjøpsstrategi som skal hindre arbeidslivskriminalitet, skriver byggfakta.no.
tirsdag 9 januar 2018
Kommunene i Sør-Trøndelag intensiverer
arbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Sør-Trøndelag er det første fylket i landet der kommunene forplikter seg på denne måten. Kommunene skal gjøre en grundig vurdering av hele leverandørkjeden, og følge anskaffelser med høy risiko spesielt tett. Intensjonsavtalen er inngått med bakgrunn i ”Samarbeid mot svart økonomi” (SMSØ), et samarbeidsprosjekt mellom KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten. SMSØ har utarbeidet en anbefaling med ti strategiske grep mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet for kommuner og fylkeskommuner.

Seniorrådgiver Torgeir Strøm i Skatt Midt-Norge håper intensjonsavtalen vil bidra til å krympe handlingsrommet for kriminelle aktører.

Med avtalen forplikter de 25 kommunene seg til å basere sin innkjøpsstrategi på SMSØs strategiske grep og DIFIs seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter. Bestemmelsene er utarbeidet av BNL, Fellesforbundet og KS. Innkjøpsavtalene skal bidra til mer like konkurransevilkår og seriøsitet i hele verdikjeden.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19