Kortere strømbrudd

NYHETER I samarbeid med Sintef Energi og fire andre nettselskap har Hafslund Nett gjennomført et prosjekt for å finne bedre metoder for planlegging og drift av distribusjonsnettet, slik at avbruddstiden ved strømbrudd blir kortere.
onsdag 15 januar 2020
Et prosjekt for å redusere avbruddstiden
ved strømbrudd har fått Smartgrid-
senterets innovasjonspris

- Vi valgte steder som erfaringsmessig har mange strømbrudd, sier Kjell Anders Tutvedt, senioringeniør i avdeling Nettstrategi i Hafslund Nett.

- Blant annet har vi tatt i bruk fjernavleste feilindikatorer og brytere, og beregnet avstanden til feilstedet. Prosjektet har også testet og satt i drift flere ulike løsninger med automatiske omkoblinger, såkalte selvhelende nett.

Basert på resultatene er det estimert at gevinsten for Norge totalt ved å ta i bruk slik smartgridteknolog vil gi rundt 125 millioner kroner per år i reduserte avbruddskostnader.

Prosjektet har også fått Smartgridsenterets innovasjonspris.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden
ANNONSE
Light + Building