Kraftforsyning på 3 000 meter dybde

NYHETER ABB har utviklet et undervannskraftsystem på inntil 100 MW over avstander på inntil 600 kilometer og til en dybde på inntil 3 000 meter.
mandag 24 februar 2020
ABB har testet et kraftforsyningssystem
som skal brukes på dyp på 3 000 meter

Selskapet har gjennomført en test på 3 000 timer i Vasa i Finland, som viser at løsningen er kommersielt levedyktig og klar til bruk.

- Dette er resultatet av et mangeårig samarbeid mellom mer enn 200 forskere og ingeniører fra ABB, Equinor, Total og Chevron, sier Dr. Peter Terwiesch, leder for ABB Industrial Automation.

- Ved å drive pumper og kompressorer på havbunnen kan undervannskraftdistribusjons- og omformerteknologi fra ABB redusere kraftforbruket betydelig. Kraft fra land gir potensial for betydelige energibesparelser, med reduserte karbonutslipp. Teknologien kan også integreres med fornybar energi, eksempelvis vind- og vannkraft.

- I en gitt feltutvikling kan den nye teknologien redusere investeringsbehovet med mer enn 500 millioner dollar, om åtte kraftforbrukere, eksempelvis pumper eller kompressorer, er koblet gjennom en enkel kabel over en avstand på 200 km fra annen infrastruktur.

- Fjernstyrte, stadig mer autonome undervannsanlegg drevet av lavkarbonenergi, blir en realitet når verden går over til en ny energiframtid.

- Tidligere var det kun kraftkabelen og transformatoren som fungerte under vann. I dag omfatter vårt undervannskraftdistribusjons- og omformersystem transformatorer, mellomspennings frekvensomformere og bryteranlegg, styrings- og lavspent kraftdistribusjon, kraftelektronikk og styrings­systemer.

Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden