NYHETER

Krevende vegprosjekt på 400 millioner

NYHETER - Samferdselsprosjekter er et viktig satsingsområde, fastslår prosjektleder Svein Kåre Hansen i Thunestvedt AS i Bergen.
torsdag 4 april 2019
REKORDKONTRAKT. I forbindelse med
byggingen av ny motorvei mellom
Bergen og Os har Thunestvedt og ABB
fått en kontrakt på 400 millioner kroner.
Den omfatter elektrotekniske anlegg,
styring, regulering og overvåking for
hele vegprosjektet. 
Foto: Geir Bakke, Statens vegvesen

Bedriften har startet på elektroarbeidene på vegstrekningen Svegatjørn-Rådal på E39.

Rekordkontrakten på 400 millioner kroner, som er en joint venture mellom Thunes­tvedt og ABB, gjelder en totalleveranse på elektrotekniske anlegg, styring, regulering og overvåking for hele vegprosjektet.

Ulykkesbelastet strekning
Svegatjørn-Rådal blir ny hovedvei mellom Os og Bergen. I Nasjonal transportplan 2014 er strekningen omtalt som ulykkesbelastet og miljøfiendtlig. Utbyggingen starter ved Svegatjørn i Os og fortsetter til Rådalen i Bergen. Totalt skal det bygges 18 km hovedvei, der 15 km går i toløps tunnel, og 1 300 meter ny fylkesvei med gang- og sykkelvei. Den nye motorveien skal også løse flaskehalsen mellom næringsområdet Sandsli/Kokstad og Bergen, forbi Lagunen storsenter.

Omfattende
Elektro- og ­SRO-leveransen omfatter blant annet 15 tekniske bygg, 375 styreskap, 200 nødskap, drøyt 400 kameraer, nærmere 100 radarer, 550 innvendig belyste skilt, 3 500 lys­armaturer, 1 400 nødlysarmaturer, 108 tunnelventilatorer, 400 utvendige lysmaster, avbruddsfri strømforsyning (UPS), 28 000 meter strålekabel for radiosignal og nødnett og 400 000 m kabel. Radarbasert automatisk hendelsesdeteksjon (Automatic Incident Detection, AID) inngår også i leveransen. Dette er et viktig tiltak for økt trafikksikkerhet i tunnelene.

Hansen forteller at på strekningen Nordås-Os skal Thunestvedt utføre elektroarbeid i flere tunneler, med blant annet kabling og installasjon av lys, vifter, kameraovervåking, nødtelefoner og radiosignal.

- Dessuten skal vi montere og levere strømforsyning og styring til to store skiltsystemer.

- Tidsrammen er også en utfordring. Selv om prosjektet er forsinket, er ikke ferdigstillesdatoen i 2022 endret.

En del tunge tak
- For tiden er vi godt i gang med arbeidet ved Skogafjellstunnelen, som ligger på Os-siden av strekningen. Her har vi i noen måneder holdt på med kabeltrekking.

- Vi sørger for at hvert arbeidslag følger installasjonene i tunnelene, slik at montørene får variasjon i arbeidet. Det er viktig å unngå at noen må trekke kabel gjennom hele prosjektet.

- Montørene må være robuste for å trives på et slikt prosjekt?

- De bør like å arbeide ute og være aktive. På slike prosjekter er det en del tunge tak, samtidig som det kan være både mørkt og kaldt. Dessuten må montørene være nøyaktige. Med mange strenge krav til slike installasjoner, er det mye å passe på. Derfor bruker vi noen av våre mest erfarne ansatte.

- Toppene blir utfordrende. I løpet av neste år kan det bli aktuelt å leie inn arbeidskraft. Med 250 ansatte skal vi bruke interne ressurser så langt det lar seg gjøre. På det meste vil rundt 50 montører være i arbeid. 

Hansen fortellet at kontrakten på dette prosjektet stiller krav om lærlinger.

- For tiden har vi tre lærlinger i arbeid ved Skogafjellstunnelen. Ut fra antall montører tilpasser vi til enhver tid antall lærlinger.

Samferdselsatsing
- De neste årene er det varslet flere store samferdselspro­sjekter. Dette er et et viktig markeds­område for oss. Vi kommer til å fortsette satsingen i samarbeid med ABB. Det fungerer veldig godt. Vi har solid erfaring fra Bybanen-prosjektet i Bergen. Også på E39 skal vi levere på tid og kvalitet. 

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden