NYHETER

Kunnskaps- og erfaringsarena for solceller

NYHETER - Min oppfatning fra konferansen om solceller og brann er at det er behov for en tverrfaglig arena, der aktørene er innstilt på å dele kunnskap og erfaringer, sier Terje Hanssen, teknisk direktør i Nelfo.
fredag 19 januar 2018
Konferansen om solceller og elsikkerhet ble en suksess. Beredskapskoordinator Henrik Trømborg i Drammensregionens brannvesen, teknisk direktør Terje Hanssen i Nelfo, Thor Kr. Adolfsen fra Norges brannvernforening, branninspektør Ove Frydenberg i Drammensregionens brannvesen og Jon Steinar Hanstad, fagsjef elektroteknikk i Nelfo, inviterer til ny konferanse neste år

- Sammen med Drammensregionens brannvesen og Norges Brannvernforening samlet vi drøyt 230 deltakere fra brannvesen, elinstallatører, tilsynsmyndigheter, kommuner, eiendomsutviklere, rådgivende ingeniører, everk og leverandører for å diskutere problemstillinger rundt solceller, elsikkerhet og slukking av branner i bygg med solceller.

- Min klare oppfatning fra konferansen er at det er behov for en tverrfaglig arena, der aktørene er innstilt på å dele kunnskap og erfaringer om solcelleinstallasjoner, sier Terje Hanssen, teknisk direktør i Nelfo.

Solenergimarkedet er i sterk vekst. I 2016 økte installasjonen av solenergi i Norge med 70 prosent i forhold til året før. Denne veksten vil fortsette med enda større fart de neste årene. Hver dag blir det globalt installert 1 millioner solceller. Ble de lagt etter hverandre, ville de tilsvare strekningen fra Milano til Oslo.

Tung satsing
Asko, som er eid av Norgesgruppen med en omsetning på rundt 60 milliarder kroner, satser tungt på fornybar energi.

Teknisk sjef Lars Erik Olsen i Asko Oslofjord fortalte at Asko-gruppen skal bli selvforsynt med energi.

- Blant annet er vi i gang med å bygge vårt eget vindkraftverk. Dessuten har vi installert solceller på taket av mange av våre lagre, som har et samlet areal på rundt 400 000 m2. I 2020 skal vi produsere 70 GWh. 20 prosent av dette er solenergi. Resten er vindkraft.

- I fjor brant et Asko-lager på Vestby utenfor Oslo med et solcelleanlegg på taket. Medieomtalen om brannen gav et feilaktig bilde. Brannen startet ikke i solcelleanlegget og hindret heller ikke slukkingen. Samarbeidet mellom oss og det lokale brannvesen fungerte meget bra. I ettertid kan vi ikke se at brannen kunne ha vært slukket på en annen måte.

Satsingsområde
Hanssen fastslår at antall deltakere viser den store interessen for solenergi.

- Oppmerksomheten og bruken av denne energikilden er mer aktuell enn noen gang. Dette er et prioritert område for Nelfo. Her skal vi bidra til å øke kompetansen til medlemsbedriftene, blant annet med kurs og informasjonsmateriell.

- Konferansen ble en kjempesuksess. Tilbakemeldingene er svært positive. Vi har stor tro på slike tverrfaglige opplegg, der flere yrkesgrupper samles for å diskutere felles problemstillinger. Tverrfaglig samarbeid vil både gi trygge anlegg for kundene og gjøre arbeidet til brannvesenet sikrere. Brannvesenet har behov for god og riktig informasjon om utfordringene og farene som kan oppstå i ett solcelleanlegg. Her kan aktørene i fellesskap tilrettelegge og forebygge.

- Det blir en ny konferanse neste år, sier Hanssen, som fremhever at Nelfo sammen med Solenergiforeningen, DSB, NEK og REN er i gang med å lage en veiledingsbrosjyre for riktig og forskriftsmessig installasjon av solcelleanlegg.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19