Kunnskapsmangel om verktøysikring

NYHETER - I fjor døde 29 personer av arbeidsskader i Norge. Hver dag blir rundt 60 mennesker skadet på jobb. Fallende gjenstander er en av de vanligste årsakene til ulykker på arbeidsplassen, sier Sebastian Lødrup, Business Development Manager i Luna Group Norge.
tirsdag 1 desember 2020
Verktøy som faller fra stor høyde kan
gjøre stor skade 

- En ny undersøkelse Solvera har gjennomført for oss blant norske og svenske håndverkere viser at rundt 70 prosent av de spurte har mistet verktøy fra høyden minst én gang.
Kun 11 prosent sikrer verktøyet sitt. 
 

- Undersøkelsen viser at håndverkere ikke har verktøysikring i ”ryggmargen”. De mangler også kunnskap om hvordan de sikrer verktøy.  

- Mange forstår ikke kraften som blir skapt av en fallende gjenstand fra stor høyde. Eksempelvis kan et verktøy som veier mindre enn 100 gram skjære gjennom huden og skade vev og indre organer. Dette er også kostbart med tanke på utstyr som må erstattes og tapt arbeidstid.   

- I undersøkelsen svarer nesten halvparten at de i løpet av en arbeidsuke utfører arbeid mer enn to meter over bakken. Nesten sju av ti at opplyser at arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt fordi de har mistet verktøy.    

- Med dårlig verktøysikring setter håndverkerne både seg selv og andre på byggeplassen i fare.  

- På bakgrunn av rapporten har vi laget en håndbok. Med denne ønsker vi å bidra til sikrere arbeidsplasser gjennom å opplyse arbeidstakere og arbeidsgivere om konsekvensene av fallende gjenstander, og hvordan risikoen på arbeidsplassen kan minimeres med verktøysikring.   

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Mitt Anbud