NYHETER

Kutter 7 000 vogntog

NYHETER Det nye hybridfartøyet til Hav Line Vessels skal frakte fisken rett fra oppdrettsanlegget til Danmark. Enova støtter slaktebåten med 6,5 millioner.
torsdag 12 oktober 2017
Denne hybridbåten tar fisken fra merd til marked. Illustrasjon.: Wärtsilä

- Vi har stor tro på at konseptet vårt vil føre til endringer i bransjen. Vi vil slakte og sløye fisken om bord, og så kjøles den ned mens vi frakter den sjøveien til Danmark for videre behandling og transport. Fisken er gjennomkjølt før den kommer til Hirtshals. Da trengs det minimalt med is og isopor på veien videre. Det gir i seg selv store gevinster for energibruk og ressursbruk. Med mindre emballasje blir det også fraktet mer fisk på hvert transportmiddel, sier styreleder Kristian Haugland i Hav Line Vessel.
- Båten får verdens største slaktekapasitet. Hadde den slaktet for full maskin hele døgnet, kunne båten tatt seg av all slakt av fisk i Norge sør for Stad.
Båten vil gå 140 turer i året mellom bergenske oppdrettsanlegg og Hirtshals. Med en kapasitet på tusen tonn sløyd laks eller ørret per tur, kan fartøyet fjerne minst 7 000 vogntog fra norske veier.
Støtten fra Enova gjør blant annet at fartøyet får hybriddrift, med nyutviklet energioptimalisert motor og batteripakke. Båten kan også bruke landstrøm.
- På veien mot lavutslippssamfunnet må utslippene ned, også innen havbruk. Batteriteknologi passer godt for store deler av den norske fiskeflåten. Det er veldig viktig at flere hybridbåter tester teknologien. Vi setter derfor stor pris på å bidra til at Hav Line Vessel kan gå foran og vise bransjen hva som er mulig, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga