NYHETER

Lærebedrift i snart førti år

NYHETER - Lærlinger er en stor ressurs. For tiden har vi ti, samtidig som vi er i prosess med å ta inn nye.
fredag 25 januar 2019
Lærling. Jorid Løveid Hansen er en av tre
kvinnelige lærlinger hos Gagama
Elektro. Selskapet har en kvinneandel
på rundt 20 prosent
Foto: Gagama Elektro

Selskapet har vært lærebedrift siden midten av åtti­tallet, sier Inger Lise Svendsen, markeds- og HMS-sjef i Gagama Elektro.

- Vi har hatt besøk av elever fra flere videregående skoler. De hadde frist til 20. januar for å søke læreplass.

- I fjor høst var to elektroelever på utplassering. Automatiseringelevene, som har et litt annet opplegg, skal ha utplassering til våren. For første gang søker vi etter lærlinger på dette området. Automatisering er et voksende område for oss.

- Lærlingene er den største rekrutteringskanalen Gagama Elektro har. Vi ansetter de fleste etter at de har bestått fagprøven.

- Hvor stor er kvinneandelen blant lærlingene?

- Tre av våre ti lærlinger er kvinner. De siste årene har vi hatt en kvinne­andel på rundt 20 prosent. Selv om vi ikke gjør spesielle grep for å få kvinner, er vi bevisste på å være synlige ute mot elevene på videregående skole. Blant annet er vi med opplæringskontoret på utdanningskonferanser. Dessuten er det blitt flere kvinnelige elever på elenergilinja ved Hammerfest videregående skole. Det gir oss flere kvinnelige søkere til læreplasser.

- Vi opplever at det generelt er vanligere at jenter søker seg til elektro­bransjen. Det ser vi også hos konkurrentene. Det er viktig å markedsføre bransjen som en spennende yrkesmulighet for begge kjønn. Vi må la elevene møte flinke montører av begge kjønn, slik at de får noen å relatere seg til.

Ta én ekstra lærling
- Selv om situasjonen er veldig god, kunne jeg ønske meg at lærebedriftene fikk samme støtte­ordning for voksne lærlinger som for øvrige lærlinger. Støtteordningen er en viktig motivasjon for å ta inn lærlinger. Jeg oppfordrer alle lærebedrifter til å vurdere om de kan ta inn én lærling til. På landsbasis ville det bety mye. Det er ikke mye å tape på det. Lærlingene er en stor ressurs gjennom den to og et halvt år lange læretiden.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden