Lærer roboter myke egenskaper

NYHETER Roboter vil kunne utføre mange kritiske samfunnsfunksjoner, eksempelvis innen matproduksjon og håndtering av matvarer, skriver gemini.no.
tirsdag 18 august 2020
Sintef-forskere arbeider med å gi roboter
”øyne” i form av 3D-syn, ”hjerne” fra kunstig
intelligens og følsomme ”hender”

Det krever at robotene blir tilført ny kunnskap gjennom læring. Sintef-forsker Ekrem Misimi mener de må lære myke egenskaper, slik at de kan utføre operasjoner på samme nivå som mennesker.

Robotene må lære å se og føle. Å få roboter til å fungere i samspill med myke og skjøre objekter er en stor utfordring innen robotikk, fordi råstoffet endrer form og fasong når det blir håndtert.

Derfor trenger roboten ”øyne” i form av 3D-syn, ”hjerne” fra kunstig intelligens og følsomme ”hender”. Slik læring arbeider Sintef-forskere med.
Prosjektet har utviklet to metoder for robotlæring, der roboten lærer gjennom henholdsvis demonstrasjon og ”egenlæring” med støtte fra kunstig intelligens. Gjennom egenlæring klarer roboten godt å håndtere ukjente objekter, som eksempelvis en porsjon laksefilet.
Ifølge sintef.no vil roboter med myke egenskaper gjøre det mulig å bearbeide en større andel av råstoffet i Norge, og redusere matsvinnet. Dette kan både øke kvaliteten på produktene og spare miljøet for utslipp.

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Easycalc