NYHETER

La varmen stå på om natten

NYHETER Å flytte energibruken på de kaldeste dagene kan utsette eller erstatte byggingen av nye kraftledninger.
mandag 26 mars 2018
Ifølge en rapport kan det lønne seg å
heve temperaturen om natten i yrkes-
bygg for å redusere effekttopper

Blant annet kan det være lønnsomt å ikke ha nattesenking av temperaturen i yrkesbygg for å redusere effekttopper. Å kanskje til og med heve temperaturen over natten kan avlaste nettet for en betydelig del av effektbehovet neste morgen, ved å unngå en samtidig oppvarming av hele bygningsmassen. Rådet kommer frem i en rapport Vista Analyse har laget på oppdrag fra Statnett og Enova.
Forskerne har tatt utgangspunkt i Oslo og Akershus, der forbruksprognosene til Statnett viser økt etterspørsel etter strøm mot 2030 og 2050. Ifølge energiselskapet vil tiltakene være aktuelle i mange byer og tettsteder.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19