Lang tradisjon som lærebedrift

NYHETER - Vi har en lang tradisjon som lærebedrift. Etter inntaket på høsten pleier vi å ha rundt 30 lærlinger.
fredag 4 oktober 2019
FØRSTE DAG. Eivind Tjønndal snakker
med daglig leder Einar Jørgensen på sin
første dag som lærling hos Elektro Bodø.
 Foto: Christine Karijord

Etter at vi tok inn tolv nye i høst har vi 27. Vi gjør all oppfølging av lærlingene i egen bedrift. De går ett år i lære før vi setter i gang med teoriopplæringen, som vi gjennomfører i samarbeid med den videregående skolen. Vi har lærlinger i elektrikerfaget, telekommunikasjonsfaget og automatikerfaget, sier adm. direktør Einar Jørgensen i Elektro Bodø.

- Kurser dere elektrikerlærlingene spesielt i it, eksempelvis i programmering av KNX-systemer?

- Vi kurser dem ikke spesielt ut over det som ligger i opplæringsplanene for hvert enkelt fag. Automasjonslærlinger og telekommunikasjonslærlinger får opplæring i systemer og programvare relatert til fabrikatene og leverandørene vi bruker på disse områdene.

- I dag velger ikke de unge et yrke for livet. Stadig flere av lærlingene  fortsetter med ingeniørstudier når de har tatt fagprøven. Det er bra. Vi trenger flere flinke ingeniører.

- Elektro Bodø tilbyr de ansatte å ta utdanning ved teknisk fagskole. Dessuten har noen tatt utdanningsløpet gjennom Y-veien, både på heltid og deltid.

- Hvordan er søking til yrket i denne delen av landet?

- Vi informerer den videregående skolen om at vi trenger lærlinger. Dessuten samarbeider vi med skolen om utplassering av elever fra elektrikerlinjen. Dette fungerer godt. Det er alltid en stor fordel å kjenne søkeren litt fra før. Generelt er det god søking til læreplassene, med jevnt god kvalitet på søkerne.

Få kvinner søker om læreplass
Jørgensen opplyser at én av de åtte lærlingene Elektro Bodø tok inn i høst, er kvinne.

- For tiden arbeider ti kvinner i selskapet. Fem av disse er fagarbeidere. Selv om vi ikke gjør helt spesielle tiltak for å få tak i kvinner, oppfordrer vi dem til å søke. Det er få jenter som søker seg til faget. Vi har også hatt flere jenter som har sluttet og begynt i andre jobber.

- Er det et kvinnenettverk i Bodø?

- Bodø Elektro var med i prosjektet ”Jenter i bil og elektro”. Da ble det etablert et jentenettverk. Jeg har ikke inntrykk av at det er noe aktivitet der lenger.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden