NYHETER

Lei av konflikter i byggenæringen

NYHETER - Sentrale aktører i byggenæringen melder om høyt konfliktnivå i mange byggeprosjekter.
tirsdag 18 september 2018
Næringspolitisk direktør Tore Strandskog
(t.v.) i Nelfo og Stein Windfeldt, regionsjef
for byggentreprenørene (EBA) og elektro-
bransjen (Nelfo) i Troms, er bekymret
over konfliktnivået i byggebransjen.
Foto: Nina Heier Johansen

Det er økende frustrasjon over uheldige kontraktbetingelser, krangel om penger i sluttoppgjørene og ofte krevende samarbeidsklima, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

Byggenæringen begynner å bli lei av det økende konfliktnivået. Dette er tema for en workshop som blir gjennomført i Tromsø i dag. Rundt om i landet skal det arrangeres flere slike workshops. Ballen blir sparket i gang i Tromsø, der byggentreprenørene fra flere fag samles til dialog. Det er en økende bekymring i hele entreprenørleddet over utviklingen, som i enkelte tilfeller kan gå ut over effektiviteten i byggeprosjektene.

- Dette vil ikke bare ramme lønnsomheten i det enkelte byggeprosjektet. Over tid vil et økende konfliktnivå gi byggenæringen et dårligere omdømme og svekke rekrutteringen til næringen, sier Stein Windfeldt, regionsjef for byggentreprenørene (EBA) og elektrobransjen (Nelfo) i Troms.

- Det blir brukt for mye penger på advokater, som skulle gått til å skape et bedre sluttprodukt og sikre lønnsomheten og arbeidsplasser i et stadig mer konkurranseutsatt næring.

Representanter fra styrene i de regionale foreningene i Troms og ulike laug, er inviterte til møtet i Tromsø. Dette gjelder også engasjerte medlemsbedrifter.

Strandskog peker på at så mange fag er samlet viser alvoret i situasjonen.

- Samtidig er det positivt at det er en sterk tverrfaglig interesse for å løse utfordringene.

Utover høsten blir det gjennomført tilsvarende workshops i Trondheim, Stavanger og Oslo.

- Det er noe svært positivt på gang, konkluderer Windfeldt.

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden