Leverer byggestrøm for 28 millioner

NYHETER Sinus Elektro skal levere byggestrøm til det nye sykehuset i Stavanger for 28 millioner kroner inkludert mva.
mandag 1 juli 2019
- Vi er stolte over å få være med på å
bidra til nytt sykehus i Stavanger, sier
daglig leder Anders Ulvøy i Sinus Elektro

Selskapet skal sette opp et komplett anlegg for provisorisk elektrisitet og kabling for ikt til byggeplassen gjennom hele anleggsperioden.

- Trygg og stabil strømleveranse og kabling for ikt er viktig for å sikre fremdriften på byggeplassen. Dessuten skal ha vi ha en digital byggeplass, som gjør at vi må være operative med disse leveransene hele tiden. Det er bra at Sinus Elektro med sin sterke lokale forankring har nådd opp i anbudskonkurransen, sier prosjektdirektør Kari Gro Johanson i SUS2023.

Sinus Elektro bygger et provisorisk strømanlegg gjennom en flyttbar strømsentral på sykehustomten. Det blir lagt til rette for at alle deler av anleggsarbeidet skal koble seg til systemet der det er behov frem til det nye sykehuset er ferdig bygget. Arbeidet startet i juni i år.

- Dette er en viktig kontrakt for oss. Det nye sykehuset på Ullandhaug er det største byggeprosjektet i regionen på svært lenge. Med 100 000 m2 er det en stor og kompleks oppgave å levere strøm og kabling for ikt. Vi ser frem til å arbeide tett med SUS2023 for å gi vårt bidrag til en effektiv fremdrift i prosjektet, sier daglig leder Anders Ulvøy i Sinus, som fremhever at selskapet er opptatt av god HMS i sine leveranser.

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron twistline