Lite konsern med mange satsingsområder

NYHETER - Vi er ikke helt som andre Nelfo-bedrifter, sier adm. direktør Tom Erlend Kristiansen i Bodøkonsernet Nordkontakt.
fredag 13 september 2019
LUFTIG JOBB. Emil Jentoft er lærling i
telekommunikasjonsfaget. Her installerer
han nytt telekommunikasjonsutstyr.
 Foto: Nadia Norskott

Virksomheten startet som en familiebedrift i 1966, med spesialisering på tavlebygging. I dag er Nordkontakt morselskap til datterselskapene NK-Nett, NK Eiendom, Lofoten Elektro og Lofoten Elektro Eiendom. Konsernet har god vekst. Etter en økning på 40 prosent i 2017, passerte omsetningen i fjor 200 millioner kroner. Totalt har konsernet 145 ansatte. Drøyt femti år etter starten satser konsernet på automatisering, marine, ikt, klimateknikk, engineering, elektroinstallasjon, FoU og logistikk. Nordkontakt er eid av Elektro-konsernet.

Egen FoU-avdeling
Kristiansen forteller at de fortsatt bygger tavler.

- Vi gjør dette i hovedsak til egne prosjekter og leveranser av automatiseringsløsninger.

- Også programvareutvikling, kundetilpasset elektronikk og grossistsalg er sentrale markedsområder. Ikt er en viktig del av automatiseringsløsningene. Trenger en kunde eksempelvis kommunikasjon til et fiskeanlegg ute i havet, bygger vi trådløse løsninger. Her er datakompetanse viktig. Programvareutviklingen skjer i en egen FoU-avdeling med fem ansatte. Her skiller vi oss nok ut som Nelfo-bedrift.

- Når det gjelder PLS-løsninger (programmerbar logisk styring), SD-anlegg (sentral driftsstyring) og automatikk satser vi på områder som marine, skip, sjømat, prosessindustribedrifter, bygg, vann og avløp, fjernvarmeanlegg, næringsmiddelindustri, tele- og radiokommunikasjon og tingenes internett.

Skreddersøm
Kristiansen påpeker at det er lite hyllevare på automatisering.

- Til sjømatnæringen skreddersyr vi PLS-løsninger til settefiskanlegg, stamfiskanlegg, matfiskanlegg og slakteri. Vi har blant annet utviklet styresystemer for landbaserte settefiskeanlegg. Norkontakt har egne produkter og løsninger som vi selger til store produsenter fra Vestlandet til russergrensa.

- Til prosessindustrien tilbyr vi alt fra sensorer, ikt og programvaretilpasning til PLS, elektroinstallasjon og kraftstyretavler.

- Når det gjelder byggautomatisering har vi blant annet levert store systemer til sykehusene i Bodø og Stokmarknes. De fungerer som ett stort system med mer enn 60 000 sensorer/IO. Nordkontakt styrer alle tekniske anlegg i sykehuset.

- På kundelisten har vi også flere kommuner som automatiserer vann- og avløpsanleggene sine. Dette er løsninger for viktige samfunnsoppgaver. Det samme gjelder overvåkingsløsninger for kystfyr. Også til fjernvarmeanlegg leverer vi produkter og løsninger for driftsovervåking, prosessautomatisering, styring og energioptimalisering.

Utvikler dekksmaskiner
- I mer enn 40 år har vi samarbeidet med MacGregor/Rapp Marine om utvikling av dekksmaskiner for skip, eksempelvis vinsjeautomatikk. Her leverer vi også automatisering og styresystemer. Dette er en nokså spesiell nisje, der vi har en stor del av verdensmarkedet. Det er spesielt fiske- og forskningsfartøy som bruker slike løsninger.

- Selv om installasjonsavdelingen har som hovedoppgave å støtte automatiseringsoppdragene, utfører vi også installasjoner i industrien, offentlige bygg og bolig- og næringsbyggmarkedet.

- Nordkontakt har dessuten et lite grossistlager for spesielle automatiseringsprodukter vi lager selv. Her er det mye ettersalg til samarbeidspartnere og kunder.

Lærebedrift på seks fagområder
- Har dere lærlinger på alle fagområder til enhver tid?

- Nordkontakt er godkjent lærebedrift for elektriker, automatiker, tavlemontør, telekommunikasjonsmontør, dataelektroniker og ikt-driftstekniker. Som oftest har vi lærlinger i alle fagene til enhver tid. For tiden er det sju lærlinger. Vi rekrutterer med tanke på at de skal bli i konsernet etter bestått fagbrev. Er det ansatte som ønsker å ta flere fagbrev, lager vi opplegg for det. At noen også tar ingeniørutdanning setter vi pris på. Å rekruttere ingeniører er utfordrende. Flertallet av våre ansatte er ingeniører.

- Regner dere med fortsatt vekst?

- Selv om vi ikke regner med like god vekst som i 2017 og 2018, tror vi på en økning på fem-ti prosent. Det er i tråd med konjunkturbarometeret til Sparebanken Nord-Norge og prognosene i Nelfo sin siste markedsrapport. Det er en sterk optimisme blant næringslivsledere i Nord-Norge, spesielt på sjømat og turisme.

- Er det spesielle områder dere skal satse ekstra på?

- Vi skal styrke kompetansen og kapasiteten på sjømatnæringen, prosessindustrien, VA og maritim sektor. 

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Mitt Anbud