NYHETER

Lynvernanlegg kan sikre millioner

NYHETER - Skader forårsaket av lyn koster forsikringsselskapene hvert år flere hundre millioner kroner.
tirsdag 2 oktober 2018
- Med NEK 320 kan det gjennomføres
risikovurdering og dimensjonering av
lynvernanlegg, sier adm. direktør Leif T.
Aanensen i Norsk Elektroteknisk Komite

Finans Norge melder om økende utbetalinger på grunn av teknologisk utstyr som er ømfintlig for store spenningsendringer, sier adm. direktør Leif T. Aanensen i Norsk Elektroteknisk Komite.

- Selv om forsikringene vanligvis dekker de fysiske tapene etter lyn, kan tapet av immaterielle verdier være stort. Tapt informasjon og ansatte som ikke får gjort arbeidsoppgavene sine kan utgjøre verdier som langt overgår de materielle.

- Det virker som mange ikke er bevisst farene ved lyn. Mange vurderinger av behovet for lynbeskyttelse blir foretatt på et mangelfullt metodisk grunnlag. Resultatet er bygninger som ikke er godt nok beskyttet.

- Det finnes metoder som tar for seg risikovurdering, planlegging og installasjon av lynvernanlegg. De er utviklet i et internasjonalt ekspertmiljø,  basert på beste praksis fra et globalt perspektiv. Metodene er samlet i den norske normen NEK 320, som er et viktig verktøy til de som prosjekterer og installerer lynvernanlegg.

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden