NYHETER

Må få flere kvinner inn i tekniske fag

NYHETER - For å nå målene om å øke antall fagarbeidere må flere kvinner inn i de tekniske fagene.
torsdag 14 desember 2017
VIL HA FLERE KVINNER.
Likestilling og kjønnsbalanse er et tema
på opplæringskonferansen til Nelfo i
februar neste år. Foto: Marit Sørlie

Kjønnsbalanse og likestilling er et viktig tema på vår opplæringskonferanse i Ålesund i februar neste år, sier Svein Harald Larsen, fagsjef kompetanse i Nelfo.

Førsteamanuensis Inger Vagle ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) roser engasjementet Nelfo har rundt disse spørsmålene.

- Politisk skjer det for tiden ingenting. Derfor var det veldig bra at Nelfo tok opp temaet i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Kvinneandelen i elektro ligger på rundt seks prosent. Trenden viser at når jenter først har utdannet seg i elektrofag, blir de i bransjen.

- Hva kan gjøres for å få mer fart på jenterekrutteringen?

- Alt er avhengig av oppmerksomheten fylkeskommunene har på dette. Den kanskje viktigste nøkkelen er jentenettverkene som ble etablert gjennom prosjektet ”Jenter i bil og elektro”. Disse nettverkene lever fortsatt. De gjør en veldig god jobb. I fylker der disse nettverkene får innpass i skolen, øker jenteandelen blant søkerne til elektrofag. Det må legges til rette for arbeidet de kan gjøre som rollemodeller, folkeopplysere og samarbeidspartnere. Vi ser at der det gjøres tiltak, blir det resultater.

Læreplaner til revidering
 Larsen sier at konferansen også skal være en politisk arena, der politikere skal synse litt om fremtiden, blant annet om læreplasser. Her er det ulike standpunkter. Noen vil gi garantier, andre vil ikke gå så langt. Konferansen vil gi signaler om hvor utviklingen går.

- Vi setter søkelyset på mulighetene som ligger i rammeverket. Flere av de rundt 120 læreplanene blir revidert, blant annet på grunn av strukturendringene. Digitalisering og automatisering er på full fart inn i alle fag. Det får konsekvenser for læreplanene, særlig på Vg3.

- Diskusjonene om tilbudsstrukturen dreier seg mye om hvor mange Vg1-tilbud som er fornuftig. Spørsmålet er om de skal bli bredere, flere eller smalere og bedre tilpasset fagene i arbeidslivet.

- I elektrofag har det vært en til dels heftig diskusjon om ikt hører hjemme her, eller om det bør få et eget utdanningsprogram. Både LO, NHO og Faglig råd for elektro har landet på at ikt ikke hører hjemme i elektrofaget.

- Ikt, inkludert programmeringskompetanse, er en bred utdanning. Faglig råd for elektro frykter at opplæring i rene ikt-fag vil ta opp for mye tid på Vg1.

- Dessuten er det mange potensielle lærebedrifter som ikke nødvendigvis er koblet mot elektro, men som har behov for elever med god ikt-dybde. I fremtiden vil elektrofaget inneholde mye digitalisering og automatisering, samtidig som faget må ivareta dybdekunnskap i elsikkerhet og kommunikasjonssikkerhet.

- Basiskompetanse i tradisjonell elektroteknikk og elektronikk står fortsatt sentralt i elektrofagene. Elevene i elektrofagene få ikt-opplæring som er knyttet opp mot styring og regulering i automatiserte, digitaliserte og autonome anlegg.

Mer datateknologi og robotikk
 - I ny tilbudsstruktur har Faglig råd for elektro foreslått å styrke utdanningen med datateknologi og robotikk. En elektriker skal eksempelvis kunne programmere styringen av til dels avanserte elektriske anlegg. For noen fag er det også nødvendig med kompetanse i datafangst og data­analyse. Elevene i elektrofagene vil få datautdanning så langt det er mulig på et videregåendeskole-nivå.

Rollen til fylkeskommunen
 - Rollen til fylkeskommunen er sentralt i diskusjonen om tilbudsstrukturen. De fleste fylker tilbyr Vg1 elektrofag. Spørsmålet er hvordan de stiller seg til den nye tilbudsstrukturen, og hvilke Vg1- og Vg2-fag de mener er relevante å opprette for å oppfylle behovene i arbeidslivet.

- Vi skal også belyse hvor fylkeskommunene vil legge seg med tanke på elevenes førstevalg og søkermengde. De kan enten slippe inn alle søkere og satse på at de får læreplasser, eller tilpasse inntaket til tilgangen på læreplasser og behovene i arbeidslivet. 

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Energismarte bygg