Mål om utslippsfrie flyplasser i 2050

NYHETER Avinor skriver i en pressemelding at to hundre europeiske flyplasser har sluttet seg til en resolusjon om å tilpasse seg Parisavtalen, med en nullutslippsmålsetting innen 2050.
torsdag 29 august 2019
Avinor har en ambisjon om at flyplass-
driften i Norge skal være utslippsfri
innen 2030.
Her fra Oslo lufthavn Gardermoen

Avinor har selv en ambisjon om å bli utslippsfri innen 2030.
I resolusjonen er det en forpliktelse for flyplassene om å arbeide for at hele luftfartsindustrien slutter seg til målet om nullutslipp.

Den største utfordringen er utslippene fra flyene. Ifølge konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor betyr det blant annet utvikling av bærekraftig jet-biodrivstoff. Innen 2040 har selskapet en visjon om at all innenlands flytrafikk i Norge skal være elektrifisert.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden
ANNONSE
Light + Building