NYHETER

Måler strømforbruket i sanntid

NYHETER - Vi har utviklet en løsning som kan spare huseiere for strømsjokk, når energibransjen innfører ”rushtidsavgift” på strøm.
tirsdag 29 mai 2018
- Vår nye HAN-plugg skal spare huseiere
for strømsjokk, sier salgs- og markeds-
sjef Torfinn Schiefloe i Sikom

Dette er en såkalt HAN-plugg, som leser data direkte fra de nye strømmålerne. Den viser strømforbruket i sanntid i Sikom Living appen, forteller salgs- og markedssjef Torfinn Schiefloe i Sikom.

- I 2019 skal de smarte strømmålerene (AMS) være på plass i alle norske hjem. Det gir nye muligheter for å kontrollere strømforbruket. Energibransjen arbeider med å innføre såkalt rushtidsavgift på strøm, effekttariff. Dette vil gjøre det mye dyrere å bruke mye strøm på en gang.

- I dag har hverken de nye strømmålerne eller de mange smarthjemløsningene effektkontrollfunksjonalitet. Det blir et stort behov for nye løsninger for automatisk styring av strømforbruket i boliger og hytter.

- HAN-pluggen, som monteres på en skinne i sikringsskapet, henter sanntidsdata fra strømmåleren. Med en gang brukerne skrur på varme ser de at strømforbruket øker. Blir induksjonstoppen eller el-bilen satt på går strømforbruket kraftig opp.

Vil redusere toppene
- Strømdataene kommuniseres deretter trådløst inn mot en styringsgateway som blir montert i boligen, som igjen styrer termostater, brytere, releer osv.

Målsettingen er å få ned effekttoppene. Det er mange ”usynlige” laster som kan kobles ut når forbruket øker. Få vil eksempelvis merke at varmtvannstanken eller gulvvarmen i flisgulvet blir koblet ut i 30 minutter, når strømforbruket er på sitt høyeste. Etterhvert som systemet blir smartere, vil vi også integrere elbilladerne.

- Sikom-løsningen er så langt tilpasset to av de tre-fire ledende målerleverandørene, som dekker rundt 70 prosent av husstandene i Norge.

Pilotprosjekt med Trønder Energi og NTE
- I et pilotprosjekt med Trønder Energi og NTE implementerer Sikom en løsning der last kobles ut etter gitte regler, når effekten når et gitt nivå.

- Vi arbeider også med en løsning som er uavhengig av en separat gateway, der det er direktelink mellom sikringsskapsenheten og en smartphone app.

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden