NYHETER

Manglende godkjenninger stoppet sykehusinstallasjoner

NYHETER Nye Kirkenes Sykehus skulle vært tatt i bruk våren 2017.
mandag 20 november 2017
MANGLET GODKJENNING. Elektroinstallasjonene utført av tyske Cadolto er ennå ikke overtatt av Finnmarkssykehuset HF.
Foto: Stian Hansen

Utbygger Finnmarkssykehuset har ennå ikke overtatt de elektriske installasjonene som skal leveres av den tyske totalentreprenøren Cadolto Fertiggebäude.

Årsaken er at det ikke er levert nødvendig dokumentasjon. Manglene og forsinkelsene har vært så store at Cadolto er ilagt dagbøter. Det ser ut som åpningen av sykehuset først vil skje i 2018.

Stoppet arbeidet
 - Elektroinstallasjonene er en viktig faktor i forsinkelsene. Etter min vurdering har entreprenøren undervurdert omfanget av arbeidet. Dette gjelder spesielt elektroarbeidet, sier prosjektleder Gunnar Stumo i OEC Consulting.

Den tyske entreprenøren Cadolto Fertiggebäude startet leveransen av de ferdige sykehusseksjonene i mai 2016. Elektro­arbeidet startet en måned senere. Seksjonene ble levert med en god del ferdige elektroinstallasjoner. Cadolto skulle også fullføre installasjonene på byggeplassen og koble disse til de øvrige installasjonene ved sykehuset. Ved rutinemessig oppfølging og inspeksjon oppdaget prosjekt­ledelsen at den tyske entreprenøren ikke hadde de nødvendige autorisasjonene.

Stumo bekrefter at dette gjaldt både elektro og ekom.

- Under et besøk på fabrikken i Tyskland ett år tidligere påpekte vi at de trengte slike godkjenninger. Svaret var at dette hadde de full kontroll på. Da vi ba om dokumentasjon på godkjenningene da arbeidet startet i Norge, kunne de ikke fremlegge dette. De manglet godkjenning for alt elektroarbeid. Høsten 2016 hadde de fortsatt ikke dokumentasjonen på plass. Da ble arbeidene stoppet. Etter dette sto arbeidet stille i flere uker. Godkjenningene kom etter hvert på plass. Det tok entreprenøren lang tid å bygge opp igjen kapasiteten selskapet trengte for å sette i gang igjen.

- Hvordan kan en slik situasjon oppstå?

- Jeg tror ikke de har oppfattet regelverket riktig. De mente nok at de hadde alt i orden. Regelverket er komplisert.

- Hva er status for prosjektet?

- Elektroinstallasjonene utført av Cadolto er ennå ikke overtatt, men oppretting pågår.

Bøter
 - I flere presseoppslag er det opplyst at Cadolto er ilagt dagbøter. Hvor store bøter er det snakk om?

- Siden vi er i en dialog med entre­prenøren om dette, vil jeg ikke gå inn på denne problemstillingen.

- Hvor lenge har bøtene løpt?

- De løper i prinsippet fra 30. desember 2016, da bygget og installasjonene etter kontrakten skulle vært overlevert.

- Er det satt en ny dato for overtakelse av elektroinstallasjonene?

- Det er vanskelig å si om det blir i desember eller på nyåret. Som sagt er retting av feil og mangler i gang. Det er et stort bygg. Vi vurderer delovertakelse etter hvert som samsvarserklæringer foreligger.

Bekrefter
 Sjefingeniør Runar Røsbekk i DSB bekrefter at den tyske entreprenøren ikke tidsnok informerte direktorat om midlertidig tjenesteyting i Norge.

- Det har ført til en del utfordringer. Cadolto som totalentreprenør kom veldig sent på banen med å informere DSB om at de skulle utføre installasjoner i Norge. Dermed fikk vi ikke mulighet til å kontrollere yrkeskvalifikasjoner og gi nødvendige godkjenninger før arbeidene startet. Den sene informasjonen har kanskje sammenheng med at de kom til Norge med seksjonsbygg, som de også hadde ansvar for å samordne med de øvrige elektroinstallasjonene på sykehuset.

- Dessuten har hovedentreprenøren brukt mange utenlandske underleverandører til å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg på deler av prosjektet. Heller ikke disse hadde informert DSB om midlertidig tjenesteyting i Norge. De hadde heller ikke nødvendige tillatelser. Det ble noen runder i sommer før tillatelsene til å utføre installasjoner midlertidig i Norge var på plass.

- Hvordan kan dette skje? Er det ikke krav til utenlandske entreprenører om å ha alle godkjenninger på plass før de kan arbeide i Norge?

- Det spørs om de utenlandske selskapene har gjort hjemmeleksa si godt nok med tanke på å innhente opplysninger om det norske regelverket. Dette er nødvendigvis ikke bare de utenlandske entreprenørenes skyld. Norske oppdragsgivere og fagmyndigheter burde kanskje se på om informasjonen om det norske regelverket er godt nok. Eksempelvis om gjeldende krav er oversatt til engelsk. Både selskapet og byggeier har et klart ansvar her, som i alle andre tilfeller der et selskap bestiller en tjeneste.

Peker på byggeier
Kommunikasjonssjef Peter Scheifele i Cadolto Fertiggebäude sier at fullførelsen av Nye Kirkenes sykehus er kraftig forsinket fordi deres kunde Finnmarkssykehuset HF har hatt bemerkelsesverdig store forsinkelser i oppfølgingen av sine forpliktelser i kontrakten.

- Dette har forårsaket betydelige tilleggskostnader. Dette gjelder også elektroinstallasjonene. For tiden arbeider alle parter som har vært involvert i prosjektet med å finne løsninger på alle utestående spørsmål, sier han i en e-post til Elmagasinet.

På spørsmål om utbygger kunne gjort noe annerledes for å ha unngått forsinkelsene i dette prosjektet, svarer Stumo i OEC at de ett år i forveien tok opp spørsmålet om godkjenninger.

- I kontrakten med Cadolto står det at de skal levere et anlegg i samsvar med norske lover og forskrifter. Det er det vi venter på.

Nytt sykehus. Kirkenes Sykehus skulle vært tatt i bruk våren 2017. 
Foto: Stian Hansen
kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga