Mer dybdelæring i de nye ­læreplanene

NYHETER - Til skolestart neste år blir det tatt i bruk nye læreplaner for Vg1 og ny tilbudsstruktur.
fredag 13 desember 2019
ROBOTIKK. På opplæringskonferansen
til Nelfo skal det blant annet diskuteres
hvor robotikk skal plasseres i fag-
utdanningen i Norge. Faglig råd for
elektrofag mener at dette er et elektrofag

Dette skal vi diskutere på opplæringskonferansen i begynnelsen av februar neste år, sier Svein Harald Larsen, fagsjef kompetanse i Nelfo.

- Konferansen går også dypere inn i læreplanverket som er under utvikling. Vi skal drøfte hva som er bra og hva som kan bli bedre, og gi innspill til Utdanningsdirektoratet før læreplanene blir endelig fastsatt neste høst.

- Et annet spørsmål er om elektrofagene er riktig plassert i tilbudsstrukturen for å holde følge med teknologiutviklingen om ti år.

To programfag.
- Med de nye læreplanene blir innholdet i fagene endret. Samtidig blir det lagt mer vekt på dybdelæring. Her skal elevene gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder.

- Den viktigste endringen i læreplanen for Vg1 elektro er overgangen fra tre til to programfag. Ett på 197 årstimer og ett på 280 årstimer. Antall kompetansemål reduseres, samtidig som praktisk og teoretisk innhold i kompetansemålene tydeliggjøres. Sammenhengen mellom de to programfagene forsterkes for å skape en mer helhetlig opplæring på Vg1. 

For få kvinner.
Larsen forteller at konferansen også setter søkelyset på kvinner i elektrobransjen, solenergimarkedet, droner, robotisering og byggautomatisering i boliger.

- Elektrobransjen er et av mange mannsdominerte byggfag. I årevis har næringen arbeidet for å øke kvinneandelen, uten å lykkes helt. For få kvinner tar elektroutdanning. Markeds- og HMS-sjef Inger Lise Svendsen i Gagama Elektro i Hammerfest skal fortelle om hvordan de arbeider for å rekruttere kvinner.

- Vi skal også se på utviklingen i solenergimarkedet i Norge. Slike anlegg blir installert på stadig flere områder. Mange huseiere blir strømprodusenter.

- Et annet område som er i vekst er bruken av droner. De kommer for fullt på mange områder i arbeidslivet. Spørsmålet er hvem som skal operere og vedlikeholde profesjonelle droner. Her kommer Luftfartstilsynet med strengere regler. Elektrofagene peker seg ut som en viktig aktør i fag- og yrkesopplæringen.

Robotikk.
- Kunnskapsdepartementet er i gang med å utrede hvor robotikk skal plasseres i fagutdanningen i Norge. Faglig råd for elektrofag mener at dette er et elektrofag. Departementet er ikke så sikker. Denne diskusjonen tar vi på opplæringskonferansen.

Sintef-rapport.
- Vi skal også presentere en rapport Sintef har utført for Nelfo og El og IT Forbundet. Bakgrunnen er den økende interessen blant boligeiere for å installere smartløsninger. Mange av disse kjøper løsningene fra Google, Amazon, Apple og Ikea. Rapporten skal svare på hvor elinstallasjonsbransjen er i dette bildet. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden
ANNONSE
Light + Building