NYHETER

Mer enn 4 000 deltakere

NYHETER - Det er svært gledelig at medlemsbedriftene bruker Kunnskaps­løftet 2018 til kostnadsfri oppdatering.
tirsdag 29 mai 2018
ÅRETS MEDLEMSFORDEL. Gjermund
Hovde (t.h.) og Nils-Erik Magnell i Nelfo
oppfordrer medlemsbedriftene til å
bruke Kunnskapsløftet 2018 til kostnadsfri
oppdatering av de ansatte

Hittil er det planlagt mer enn 75 kurs over hele landet. Her er det påmeldt mer enn 4 000 deltakere. Medlemsbedriftene har også bestilt mer enn 600 nettkurs, sier Nils-Erik Magnell, direktør for marked og utvikling i Nelfo.

- Vi oppfordrer alle Nelfo-bedriftene til å være med på Kunnskapsløftet 2018, som gir fri adgang til et firetimers oppdateringskurs og utvalgte nettkurs.

- Hverdagen til elinstallatørene er i stor grad regulert og styrt av lover, forskrifter og normer. Hovedtyngden ligger på NEK 400 og NEK 700. I de siste årene har også NEK 405-serien og NEK 399 fått stor betydning for elkontroll, installasjon, utførelse og dokumentasjon av arbeidet.

- 2018 er et viktig år med tanke på at det kommer nye versjoner av både NEK 399 og NEK 400. Dessuten er NEK 405-3 for elkontroll i landbruket og NEK 405-10 for elkontroll av båter oppdatert.

- Nelfo skal legge til rette for at de ansatte i medlemsbedriftene har riktig og nødvendig kunnskap for å utføre elsikre og feilfrie anlegg. Dette er bakgrunnen for Kunnskapsløftet 2018.

Klasseromskurs
Gjermund Hovde, leder for Nelfoskolen sier at klasseromskursene starter i august.

- De er basert på endringene i NEK 400, NEK 399, NEK 405-3 og NEK 405-10. Kursene, som gjennomføres lokalt over hele landet, tar også for seg den overordnete sammenhengen mellom lover, forskrifter, normer og tekniske veiledninger. Praktisk sluttkontroll og dokumentasjon av elektriske anlegg blir også tatt opp.

Magnell understreker at kunnskapsløftet 2018 gjelder både ledere og ansatte i medlemsbedriftene.

- Målsettingen er at så mange som mulig får muligheten til oppdatere seg. Kursene gjennomføres i samarbeid med lokalforeningene. Foreleserne er både ansatte i Nelfo, og eksterne med bakgrunn fra relevante normkomiteer.

Kompetansehevende nettkurs
- I et marked der utviklingen går raskere enn noen gang, er det ekstra viktig med kompetente ansatte. Nettbasert opplæring er en svært fleksibel og kostnadseffektiv måte å gjøre dette på. Her kan de ansatte studere når og hvor det passer i ønsket tempo. Stadig flere medlemsbedrifter bruker nettkursene til Nelfo. Sammenliknet med 2016 økte i fjor antall kurs fra 2 000 til mer enn 2 550.

- Nettkursene medlemsbedriftene kan velge gjennom Kunnskapsløftet 2018 blir gjennomført i andre, tredje og fjerde kvartal på områder som dokumentasjon, regelverk og HMS. Hvert område inneholder tre kurs, et tilpasset elinstallatører og saksbehandlere og to for montører, hjelpemontører og lærlinger.

- Påmelding til klasseromskursene og nettkursene skjer på ­www.nelfoskolen.no.

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden