Mer kraftproduksjon i Norge

NYHETER Ved utgangen av første kvartal 2020 var 8,7 TWh ny vindkraft og 2,8 TWh ny vannkraft under bygging. Dette er en liten økning fra forrige kvartal.
torsdag 18 juni 2020
I første kvartal i år ble det satt i drift
79 GWh ny vann- og vindkraft-
produksjon i Norge 

I første kvartal ble det satt i drift 79 GWh ny vann- og vindkraftproduksjon. Dette fordeler seg på fem vannkraftprosjekter med samlet ny produksjon på 34 GWh og ett vindkraftverk med en normalårsproduksjon på 45 GWh.  

Ved utgangen av kvartalet har NVE registrert at 106 vann- og vindkraftprosjekter er under bygging. Samlet utgjør dette 11,5 TWh ny kraftproduksjon når alt er ferdig utbygd.
Av dette er 1,3 
TWh allerede satt i drift i vindkraftverk som er under bygging.

Rundt 5 TWh vindkraftproduksjon er forventet satt i drift i løpet av inneværende år. Resten vil ferdigstilles i løpet av 2021. 

OED og NVE ga i første kvartal tillatelse til bygging av 54 GWh ny vannkraftproduksjon. 

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Mitt Anbud