Mer maritim automatisering og digitalisering

NYHETER Ulstein Group og tyske Schottel skal samarbeide om automatisering og digitalisering av marine operasjoner.
tirsdag 13 august 2019
Ulstein Group og tyske Schottel satser
 på mer automatisering og digitalisering
 av marine operasjoner

Ulstein Group og tyske Schottel, som produserer fremdrifts- og styringssystemer for skip og offshoreinstallasjoner, skal samarbeide om automatisering og digitalisering av marine operasjoner.

Ett av datterselskapene i Ulstein Group, Ulstein Blue CTRL, blir skilt ut som et eget selskap med navnet Blue CTRL. De to selskapene skal eie 50 prosent hver av aksjene.

Blue CTRL sine produkter og systemer er basert på plattformen X-connect, som ligger i bunnen for alarm- og overvåkingssystem, integrert automatiseringssystem (IAS), energistyring, kraftstyringssystem og skytjenesten Blue Box. Ulstein Group har utviklet denne plattformen siden 2011. 

- Samarbeidet gir muligheter til å arbeide langsiktig med nye forretningskonsept. Produktene våre utfyller hverandre godt, seier visekonsernsjef Tore Ulstein i Ulstein Group.

- Integrasjon mellom X-connect og fremdriftssystemer vil gi langt bedre fartøyoperasjoner. Med å strømlinjeforme mer data mellom systemene om bord, kan den dynamiske posisjoneringen og driften av skipet optimaliseres.

Stefan Kaul, direktør for industrielle operasjoner og konsernsjef i Schottel, sier at partnerskap er viktig i dagens marked.

- Med systemene til Blue CTRL kan vi tilby smartere og integrert styring av både nybygg og eksisterende skip. Dette gjelder også hybride og elektriske løsninger.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden