Miljøår med ringvirkninger

NYHETER - Året som europeisk miljøhovedstad går mot slutten.
mandag 25 november 2019
ELEKTRIFISERT BÅTTRANSPORT. I år er
Oslo europeisk miljøhovedstad. Mer
enn 550 arrangementer er gjennomført
i forbindelse med prosjektet.
Kommunen er opptatt av elektrifisering.
Dette gjelder blant annet Nesoddbåtene,
som går fra Aker Brygge i Oslo til
Nesodden. Her er MS Kongen allerede i
trafikk. ©Fotograf John Petter Reinertsen

Det betyr ikke slutten på prosjektene som er startet i 2019, sier prosjekt­leder Anita Lindahl Trosdahl i miljøhovedstads­sekretariatet i Oslo kommune.

- Arbeidet med å gjøre opp status er i gang. Vi er fornøyde med hvordan vi har klart å involvere bredt, både internt i kommunen og mot våre rundt 250 eksterne samarbeidspartnere. I perioden er det gjennomført mer enn 550 arrangementer. Både faglig og mot befolkningen har vi hatt bred dekning.

- Hvor mye penger er brukt på å gjennomføre miljøhovedstadsåret?

- Budsjettet er på 93 millioner kroner. Dette gjelder forberedelser i 2018, gjennomføring i 2019 og etterarbeid og dokumentasjon i 2020.

Eltrafikken øker
Trosdahl fremhever at elektrifisering av biltrafikken har vært et sentralt tema for miljøhovedstaden.

- Trenden holder seg. 65 prosent av nybilsalget i Oslo i første kvartal i år var elbiler, samtidig som stadig flere boligselskaper legger til rette for elbillading. Også kollektivselskapet Ruter har det siste året satset stort på elektrifisering. De seks første elbussene ble levert i fjor. I løpet av 2019 er dette økt til 115. Det utgjør ti prosent av bussflåten i Oslo og Akershus. Dette kommer til å øke.

- Samtidig bytter stadig flere næringsdrivende til elvarebil. Oslo kommune har utfordret næringslivet på utslippsfri transport. Flere av de store aktørene har tatt utfordringen. Eksempelvis krever Ikea av sin transportør Bring at de skal kjøre utslippsfritt til Oslo innen 2022.

- Sist vår ble en selvkjørende elbuss satt i rute mellom Vippetangen og Rådhuset i Oslo. Prosjektet løper til en gang utpå våren 2020.

- Selv om denne bussen har kjørt en litt konstruert løype, er det gode erfaringer med pilotprosjektet. Testing av en materute på Ormøya og Malmøya er under planlegging. Det blir en mer realistisk testing enn i det nevnte pilotprosjektet i sentrum. Konklusjonen er nok at dette er fremtiden, selv om vi er usikre på hvor langt inn i fremtiden det ligger.

Elektriske Nesoddbåter
- Også Nesoddbåtene, som går mellom Aker Brygge og Nesodden, blir elektrifisert. MS Kongen er allerede i trafikk. Båt nummer to blir elektrisk innen årsskiftet. Den tredje og siste blir ombygd i løpet av første halvår 2020.

- Dessuten har utenlandsfergene til Stena og DFDS fått tilgang til landstrøm. Det betyr at alle daglige ferger bruker landstrøm når de ligger til kai i Oslo.

- Samtidig får Oslos godshavn i Sydhavna landstrømanlegg. De har fått ni millioner kroner i Enova-støtte for å kutte utslipp fra godsskip som ligger til kai hos en lokal sementprodusent.

- Hva med cruiseskipene? Når kan de bruke landstrøm når de ligger til kai?

- Her er vi avhengige av samarbeid med de store, internasjonale cruiseselskapene. Dette er litt mer komplisert. Vi er i gang med en kartlegging. Etter hvert vil det nok komme mer tydelige politiske signaler.

Utslippsfritt gateprosjekt
Trosdahl forteller at arbeidene ved Oslos og verdens første utslippsfrie byggeplass startet i september.

- Olav den femtes gate er en av byens mest brukte gater. Strekningen mellom Nationaltheatret og Kronprinsesse Märthas plass gjøres om til det kommunen kaller en fotgjengerprioritert gate, der den øvre delen blir gågate. Taxi-holdeplassen utenfor Saga kino blir flyttet til nedre del av gaten, der den første ladeplassen for eltaxi i Oslo er planlagt. Der det tidligere har vært parkeringsplasser, blir det vareleveringslommer og handicap-plasser.

- Den nye gågaten er prosjektert i 3D. Bymiljøetaten har hatt muligheten til å se prosjektet gjennom VR-briller før arbeidet startet. Det er rådgivningsselskapet Cowi som har utarbeidet 3D-modellen.

- At prosjektet kun blir utført med elektriske anleggsmaskiner har fått internasjonal interesse. Dette gjelder en beltegraver på 16 tonn, en beltegraver på åtte tonn og en hjullaster på tre tonn. Alt annet verktøy, som eksempelvis motorsag, boremaskin og steinsag, er også elektrisk. Alle transportmidler utenfor selve byggegjerdet går på fossilfritt drivstoff.

- Etterspørselen etter utslippsfrie anleggsplasser øker også hos private aktører, som eksempelvis Aspelin-Ramm.

Elektrifisert vedlikehold på gravlunden
- Dessuten er gravferdsetaten i Oslo på vei over til utslippsfri drift. De har byttet til elsykler, elplenklippere, elmotorsager og eltrimmere. Dette kan virke som små og ubetydelige tiltak. Det nye verktøyet gir mindre vibrasjon for de som bruker det, i tillegg til at det bråker mindre. Det har vært en del internasjonal interesse rundt tiltakene vi gjør i Oslo. Det gjelder også i gravferdsetaten, spesielt at vi gjennomfører elektrifisering helt ned på dette nivået.

Viderefører arbeidet
- Hvordan skal prosjektene og tiltakene som er startet i løpet av miljøhovedstadsåret videreføres?

- Vi skal videreføre prosjektet ”Klimaløft i skolen”. Planen er også å videreføre samarbeidet med partnerne i miljøhovedstadsprosjektet. Vi er opptatt av å sikre støtte og kunnskap i befolkningen. En kunnskapsbasert diskusjon blir kritisk. Veien mot nullutslipp blir tøffere. Vi må ta enda sterkere grep for å kutte utslipp. 

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden