NYHETER

Milliardkontrakter på Norges største universitetsbygg

NYHETER Statsbygg har inngått kontrakter for mer enn 1,8 milliarder kroner til Norges største universitetsbygg, det nye Livsvitenskapsbygget i Oslo.
fredag 8 mars 2019
Det nye Livsvitenskapsbygget i Oslo har
en prislapp på rundt sju milliarder
kroner. Illustrasjon: Ratio Arkitekter

Bygget, som skal være ferdig i 2024, har en kostnadsramme på rundt syv milliarder kroner. Dette er den største satsingen ved Universitetet i Oslo noen gang. Prosjektet gjennomføres med Statsbygg som byggherre på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Hent har fått den største kontrakten på rundt 710 millioner kroner, som gjelder montering av vegger, himlinger, dører, trapper, laboratorieinnredning, kjøkkeninnredninger og skranker. Denne kontrakten kommer i tillegg til milliardkontrakten Hent har for grunnarbeider, råbygg, tak og fasade.

Statsbygg har også inngått kontrakt med OneCo på elkraft, ikt og svakstrøm for 600 millioner kroner. AF Energi- og miljøteknikk skal utføre rørarbeider for rundt 300 millioner kroner. GK Inneklima fikk ventilasjonskontakten på rundt 210 millioner kroner.

Det 66 700 m2 store bygget, som skal legge til rette for tverrfaglig samarbeid mellom fag som kjemi, farmasi og andre livsvitenskaper, skal huse 1 600 studenter og 1 000 ansatte.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga