Mindre bruk av velferdsteknologi i små kommuner

NYHETER Små kommuner henger etter i bruken av velferdsteknologi. De mangler ressursene, skriver gemini.no.
tirsdag 16 juni 2020
Mindre kommuner henger etter i bruken
av velferdsteknologi 

Ifølge forskere ved Sintef er norske kommuner jevnt over godt i gang med å bruke løsninger som GPS-sporing av demenssyke, automatiske medisindispensere, mobile trygghetsalarmer og digitalt tilsyn. I samarbeid med Nasjonalt senter for e-helseforskning har de gjennomført en spørreundersøkelse blant norske kommuner.  

Den viser at det er forskjeller på store og små kommuner. Mens de store kommunene i stor grad støtter seg på anbefalingene fra velferdsteknologiprogrammet, trenger de mindre kommunene mer veiledning og overføring av kunnskap. De mangler kvalifiserte medarbeidere og ressurser til opplæring og drift. Ofte avhenger innføring av velferdsteknologi i småkommunene av ildsjeler. 

For at det skal fungere understreker forskerne at alle må med. Ansatte i små kommuner mener de nye tjenestene er viktige for å rigge for fremtiden. Forskerne peker på at det nasjonale velferdsteknologiprogrammet har en viktig funksjon som pådriver for at innføringen av velferdsteknologi i Norge ikke stopper opp. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden