NYHETER

Minre ­ekstremvær ga færre strømbrudd

NYHETER Den årlige rapporten fra Statnett over feil i strømnettet viser at det i fjor ble registrert 248 driftsforstyrrelser i sentral- og regionalnettet som førte til strømbrudd.
mandag 18 desember 2017
Strømforsyningen i Norge er svært
pålitelig. I fjor var det enda færre
strømbrudd enn normalt. 
Foto: Statnett

Det er lavere enn tidligere år.

- Færre høst- og vinterstormer og uvanlig lav lynaktivitet er hovedårsakene til nedgangen i antall strømbrudd, sier Jan-Arthur Saupstad i avdelingen for feilanalyse i Statnett.

Hver tolvte driftsforstyrrelse i sentralnettet fører til strømbrudd, mens annenhver driftsforstyrrelse i regionalnettet fører til strømbrudd. Dette skyldes at mange av hendelsene retter seg opp selv før folk merker dem, eller at strømmen føres via andre strømledninger.

- I et normalår har det norske strømnettet en leveringspålitelighet på 99,99 prosent. Sentralnettet er bygd opp slik at det skal finnes alternative forsyningsveier hvis det oppstår en feil, sier Saupstad.

- Statnett er godt i gang med å fornye sentralnettet, som skal gjøre strømforsyningen enda tryggere. De neste fem årene skal vi investere 35-45 milliarder kroner.

- Flere store anlegg er ferdigbygd og satt i drift før vinterstormene kommer. Det gjelder anlegg over Oslofjorden, i Midt-Norge og Nord-Norge.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Energismarte bygg