Mye ny kraftproduksjon i Norge

NYHETER I fjor ble det ferdigstilt 2,3 TWh kraftproduksjon fra nye vann- og vindkraftprosjekter i Norge.
torsdag 12 mars 2020
Strømproduksjonen fra vind- og vann-
kraft økte i fjor med 2,3 TWh

Ved utgangen av 2019 er det registrert 11 TWh ny kraft under bygging.

I 2019 ble det registrert 1,7 TWh ny vindkraftproduksjon fra fem utbygde kraftverk. Dessuten ble det satt i drift vindturbiner med en samlet normalårsproduksjon på 0,9 TWh som fremdeles er under bygging. Ved utgangen av 2019 er samlet installert effekt på 2,4 GW og normalårsproduksjon på 7,7 TWh.

Det er også satt i drift 0,6 TWh ny vannkraftproduksjon fordelt på 25 små vannkraftverk og ni opprustings- og utvidelsesprosjekter. Det utbygde vannkraftsystemet har en samlet installert effekt på 32,7 GW og midlere årsproduksjon på 135,6 TWh ved utgangen av fjoråret.

Sammenlignet med 2018 er det en liten nedgang i ny kraft­produksjon. I 2018 det ble satt i drift 2,7 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon.

Ved utgangen av 2019 er det registrert 98 vann- og vindkraft­prosjekter under bygging. Samlet utgjør dette 11 TWh ny kraft­produksjon. Sammenlignet med utgangen av 2018 er det en økning på 1,8 TWh.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden