Myndighetene må være tydeligere

NYHETER - Solenergibransjen er for dårlig informert om kompetansekravene som gjelder.
mandag 27 mai 2019
MANGLENDE INFORMASJON. At mange
av aktørene i solenergibransjen er
dårlig informert om kompetansekravene
som gjelder, skaper et større kontroll-
behov. Infratek Elsikkerhet er et av
tilsynene som prioriterer dette høyt.
Illustrasjonsfoto

Samtidig må Det lokale eltilsyn bygge mer kompetanse på solcelleanlegg, sier adm. direktør Tommy Skauen i Infratek Elsikkerhet.

- Som tilsynsmyndighet i Oslo, Akershus og Østfold, der tettheten av slike anlegg er størst, er vi nok ett av tilsynene som har mest erfaring på området. Hos oss er solcelleinstallasjoner høy prioritert.

- Samtidig må vi erkjenne at dette er en ny bransje for oss. Vi er i en oppbyggingsfase på slik kompetanse. Dette gjelder blant annet å se etter hvilke deler av anlegget som potensielt utgjør størst risiko eller fare. Eksempelvis sjekker vi om det er brukt riktig kabeltype, og om den kan være skadet. Til tider kan det være vanskelig å komme til for å kontrollere. Kablene kan være skjult bak fasader eller under takdekket. Her er tilgjengelighet en utfordring.

Ulike aktører
- Er det mange anlegg som ikke er installert av juridisk skikket personell?

- Tilstand og kvalitet på de fysiske anleggene varierer. Samtidig er det ulike aktører som installerer dem. Dette er en ny og voksende bransje der selskapene tjener penger. Mange anlegg blir installert av personell som ikke er juridisk skikket. Det betyr at de ikke er registrert i Elvirksomhetsregisteret med en faglig ansvarlig. Her er det behov for mer informasjon.

Skauen vil ikke trekke noen bastant konklusjon om status på dette fagområdet.

- Det er nok flere som ønsker å gjøre det riktig, men som ikke er godt nok informert. Mange av disse velger kanskje å kopiere fremgangsmåten til konkurrenten, og satser på at dette er forskriftsmessig utført. Derfor kan slike avvik skje ubevisst. Selvfølgelig er det også noen som utnytter situasjonen i bransjen. Derfor er det viktig at vi veileder selskapene, og kontrollerer anleggene som blir bygget.

- Her henger vi nok litt etter. Noen gjør dette helt riktig, mens andre kun tror de gjør det. Her må myndighetene tydeliggjøre hvilke krav som gjelder for slike installasjoner. Dette har nok også DSB innsett.

Faremerking på italiensk
- Hva er typiske avvik?

- Det kan eksempelvis være bruk av feil kabeltype eller mekanisk beskyttelse på kabelen. Ofte er det også faremerking og dokumentasjon på feil språk. Blant annet har vi sett at dette er levert på italiensk. Kunden har ganske enkelt fått utlevert det som fulgte med anlegget fra produksjonslandet.

- Noe som er spesielt utfordrende i solenergibransjen, er at det ofte ikke er ett selskap som selger og installerer anleggene. Flere selskaper kan være involvert i samme solcelleinstallasjon. Problemet er at det er ingen som tar på seg totalansvaret.

- Har dere nok ressurser til å føre tilsyn med solcelleanleggene og bransjen rundt?

- I henhold til instruksen skal DLE-ene ha en risikostyrt styring av ressursene. Det er viktig å bruke ressurser på denne bransjen.

Mange ulovlige solcelleinstallasjoner
Ifølge Trond Øines i Solar Technologies Scandinavia blir mange nye solcelleanlegg installert av personell som ikke er juridisk skikket.

- Som teknisk distributør leverer vi solcelleanlegg til selskaper som er registrert i Elvirksomhetsregisteret. Dessverre ser vi stadig oftere at våre kunder selger anleggene videre til privatpersoner eller selskaper som ikke er registrert. Samtidig er det svært mange privatpersoner som diskuterer solceller på sosiale medier, der de spør om råd om utstyr og installasjon. Mange huseiere uten kompetanse gjør jobben selv. De gjør ikke noe ulovlig med å skaffe utstyret de trenger. Dette er et åpent marked.

- Det er ille at privatpersoner installerer. At selskaper som hverken har installatørkompetanse eller er registrert i Elsikkerhetsregisteret har dette som næringsgrunnlag, er enda verre. Det er også bekymringsfullt at det stadig oftere kommer anbudsinvitasjoner, der solcelleanlegget blir betraktet separat fra den øvrige elektroinstallasjonen.

Voldsom markedsvekst
- Dekker lov- og forskriftsverket solcelleinstallasjoner godt nok?

- Det dekker bra. Utfordringen er vel at da lovteksten ble skrevet i 1993, var det ingen som så for seg hvor stort markedet ville bli.

- Selv om DSB og DLE har økt oppmerksomhet på området, synes jeg ikke tilsynene er mange og gode nok. Det er for mange og store lokale forskjeller i hvordan DLE-ene håndterer dette, samtidig som kontrollørene mangler kompetanse på solcelleanlegg. Dette er et nytt marked for dem.

- Vi er invitert til å holde foredrag hos en del tilsyn. Det viser at de har begynt å bygge opp kompetanse, sier Øines, som synes DSB burde sette strengere kompetansekrav til DLE når det gjelder solcelleanlegg.

God risikovurdering å planlegge tilsyn med solcelleinstallasjoner
Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB forteller at en del av arbeidet mot solenergimarkedet er forsinket på grunn av andre oppgaver.

- I 2017 startet vi på en veileder om solcelleinstallasjoner. Den måtte vi utsette fordi bunken av godkjenningssøknader fra utenlandske elektrofagarbeidere har tatt mye kapasitet i 2017 og 2018.

- Med de raske endringene i elektromarkedet har vi prøvd å se inn i glasskulen for å ruste oss for fremtiden. Blant annet har vi nylig utgitt rapporten ”Energieffektive bygg og brannsikkerhet”, som legger stor vekt på solceller.

- DSB vurderer kontinuerlig hvordan ansatte i DLE og SKS kan få informasjon om ny teknologi, og hvilke utfordringer innføring av nye teknologiske løsninger gir for elsikkerheten.

- Dette er tema når vi har samlinger, for kompetansen og erfaringen varierer naturlig nok en del hos DLE-ene. Med tanke på at det eksempelvis blir installert stadig flere solcelleanlegg, er det viktig å bidra til best mulig erfaringsutveksling.

- I samarbeid med Energi Norge vurderer vi også å få på plass et kurs. Dette kan eventuelt legges inn i DLE-skolen.

- Tilsynene skal til enhver tid være oppdatert på risiko i sitt område. En del DLE-er er flinke og ekstra oppmerksomme på slike anlegg.

- DLE-instruksen 2020 er under utarbeidelse. Fremfor å detaljstyre tilsynene søker vi å vri mest mulig over på risiko i de enkelte DLE-områdene. Det er god risikovurdering å planlegge tilsyn med solcelleinstallasjoner og andre anlegg som tar i bruk ny teknologi.

Vil lete opp ikke-registrerte virksomheter
- Ifølge DLE trengs det mer kunnskap blant aktørene i solcellemarkedet om de faglige kravene som gjelder. Hva gjør DSB for å oppdatere disse?

- Solcelleleverandører er ofte nye bedrifter, gjerne startet av engasjerte personer som er interessert i denne teknologien. De kommer ikke fra elektrobransjen, og har ikke tradisjon for å forholde seg til elsikkerhetsregelverket. DSB vil bruke DLE lokalt for å finne og følge opp disse selskapene med tilsyn, informasjon og krav til internkontrollsystemer, slik at kompetansen kommer på plass. 

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden