NYHETER

Myser mot lavutslippssamfunnet

NYHETER Det nye Tine-meieriet i Bergen får 16,4 millioner i støtte fra Enova for å bygge fremtidens klimavennlige produksjonsanlegg på Flesland.
onsdag 20 desember 2017
På Tine sitt nye produksjonsanlegg på
Flesland i Bergen skal det produseres
søtmelk, fløte og juice. Illustrasjon: Tine

- Målsettingen er å redusere energiforbruket på det nye meieriet med nesten 40 prosent, forteller Per Ivar Berg, konserndirektør for produksjon i Tine.

Fra dagens nivå på 0,24 kWh pr. produsert liter skal meieriet ned til 0,15 kWh. For å få til dette skal Tine bygge et anlegg som får all varme og kulde levert av kjølemaskiner og varmepumper i samspill, med fjernvarme som spisslast. Dette blir det første meieriet fullstendig uten fossil eller direkte elektrisk oppvarming. Ved å investere i energieffektive løsninger og energigjenvinning kan forbruket reduseres med 4,85 GWh, som tilsvarer energiforbruket i nesten 250 husstander.

Tine, Nortura, Felleskjøpet og Hoff har gjennom hundre energi- og klimaprosjekter redusert energiforbruket med nærmere 300 GWh, tilsvarende energibruken i 15 000 husholdninger.

- Samarbeid med næringsmiddelindu­strien gjennom flere år har bidratt til en tydelig omlegging i denne bransjen. Den har redusert eller lagt om energiforbruket, og kuttet klimagassutslipp gjennom tiltak som energiledelse, omlegging av produksjonslinjer, energisparing og ved å bruke innovative teknologiløsninger, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Målsettingen til Tine er å kun bruke fornybar energi i 2025. Dette gjelder både produksjon og transport.

Byggeperioden, som startet i august, vil vare i to år. Det betyr at det nye meieriet settes i drift sommeren 2019.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Energismarte bygg