NYHETER

Nedgang i boligbyggingen

NYHETER Boligprodusentene melder at med 29 496 igangsatte boligprosjekter endte 2018 med en nedgang på fire prosent sammenlignet med 2017.
mandag 25 februar 2019
Selv om igangsetting og salg av leiligheter
i Norge øker, gikk totaltigangsettingen av
boligbygg ned med fire prosent i 2018. 
Foto: Boligprodusentene

Det er igangsettingen av småhus og eneboliger som trekker statistikken ned. Disse sank med henholdsvis 15 og ti prosent, mens igangsettingen av leiligheter økte med fire prosent. Det bygges flest boliger i Akershus, med Oslo og Trøndelag på de to neste plassene.

Ifølge Boligprodusentene er landets demografisk betingede boligbehov på 31 500 boliger. 2018-tallene ligger nærmere 2 000 under dette. Størst er gapet i Oslo. Der ble det igangsatt 20 prosent færre boliger enn behovet. På den andre siden står Trøndelag, der det bygges flere boliger enn det beregnede behovet.
Totalt ble det solgt 27 368 nye boliger i 2018. Det er på omtrent samme nivå som i 2017. Boligene fordeler seg på 14 189 leiligheter, 5 798 småhus og 7 373 eneboliger.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga