Nelfo Buskerud 90 år

NYHETER 17. februar 1930 møttes en gruppe lokale elektroinstallatører på Central Hotel i Drammen for å diskutere et anbud. Da møtet var slutt hadde de stiftet en forening.
torsdag 19 desember 2019
90 ÅR. Neste år er Nelfo Buskerud 90 år.
Foreningen, som har 110 medlemmer,
ble stiftet 17. februar 1930 på
Central Hotel i Drammen

Dagsorden for møtet ble fort endret. Flere av deltakerne mente det var på tide å etablere en forening for å ivareta deres interesser. De argumenterte med at dette var gjort flere andre steder. Forslaget ble tatt opp til avstemming, og enstemmig vedtatt.

AS Utstyr og Ing. Kindingstad, Øverby&Larsen, Jahn Larsen, Wilhelm Kolstad, Sigurd Balersen, Ing. Gjenne og Mosness & Mosness meldte seg inn på møtet. Arthur Mosness ble valgt til leder for den nystiftede foreningen, mens Ing. Gjenne skrev stiftelsesdokumentet.

Forfattet felles tilbud.
Til slutt diskuterte de anbudsinvitasjonen som medlemmer av den nye interesseforeningen. De bestemte seg for å sende samme tilbud, som ble forfattet i fellesskap. For å dekke eventuelle utgifter til den nye foreningen ble de også enige om å betale en krone per firma. 

Slik fikk Drammen den første elektroinstallatørforeningen i det som i dag er Buskerud fylke. Hønefoss Installatørforening ble stiftet i 1936. Flere fulgte etter. Det har også vært en del fusjoner. Drammen er for lengst en del av Nelfo Buskerud.

Erstattet kaos og krangel med samarbeid.
Frank I. Guneriussen har vært regionsjef i Nelfo Buskerud i seks år.

- De dominerende sakene har vært kompetansearenaene og dialog med eltilsyn og netteiere. Samarbeid har vært viktig for å gi medlemsbedriftene en enklere og bedre hverdag.

- Dialogen med eltilsynene var lenge en stor utfordring. Medlemsbedriftene måtte forholde seg til fjorten lokale eltilsyn. Praksisen for å håndtere avvik var heller ikke nødvendigvis lik.

- Dialogmøter ble løsningen. Etter hvert ble de så populære at det ikke var plass til alle som meldte seg på. Resultatet ble en felles visjon om null avvik. Da ble det også naturlig og nødvendig å samarbeide.

- Dialog har også vært stikkordet med nettleverandører som Glitre Energi Nett og Ringerikskraft. Nelfo Buskerud har inngått en avtale med førstnevnte om at medlemsbedriftene får nøkler til inntaksskap. Da kan de selv sørge for strømfritt anlegg, og slipper å vente på at nettleverandøren skal åpne skapene.

- Nelfo Buskerud har også frontet saker om useriøse aktører og livsfarlige elanlegg, og støttet anleggseiere som har vært utsatt for slike aktører.

Tilpasningsevne.
- Hva blir de mest sentrale sakene de neste årene?

- Elinstallatørene blir tvunget til å tilpasse seg et marked i sterk endring. Eksempelvis kommer nettentreprenører og andre virksomheter inn i markeder som elbillading og energistyring i boliger.

- Mens elinstallatørene fakturer når installasjonen er ferdig, tilbyr nye konkurrenter ordninger med å betale avdrag. Dette er spesielt utbredt i markedet for elbillading. Dette må medlemsbedriftene forholde seg til.

- Har dere mange medlemmer?

- Vi har 110 medlemsbedrifter. Et generasjonsskifte er på gang. Det kan bety slutten for noen småbedrifter når eierne blir pensjonister. Samtidig klarer vi å rekruttere nye medlemmer.

Nittiårsjubileet blir markert 14.-15. februar 2020. Da møtes medlemmene til generalforsamling og jubileumsfeiring. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden