NYHETER

Nesten full D-hall

NYHETER - 107 utstillere har meldt seg på Eliaden 2020. Disse dekker et utstillingsareal på drøyt 7 150 m2. Det betyr at D-hallen nesten er full, et drøyt år før messen åpner.
fredag 12 april 2019
Et drøyt år før Eliaden 2020 åpner er
D-hallen nesten full. 
Foto: Audun Braastad

Trenden fra 2018 med større stander ser ut til å fortsette i 2020. En medvirkende årsak er nok også at prisene på standene for 2020 er redusert med rundt 30 prosent, sier Svein Arnesen, prosjektdirektør for Eliaden.

- Priskuttet skyldes av vi har reforhandlet avtalen med Norges Varemesse og at Elektroforum, som eier Eliaden, ønsker å bidra økonomisk for å få flere utstillere og trekke nye kundegrupper til fagmessen.

- At 20 prosent av utstillerne i 2018 var nye, viser vekstpotensialet til Eliaden. Målsettingen er å vokse. Eksempelvis håper vi at antall belysningsleverandører, som økte betydelig i 2018, blir enda større neste år.

- Det er også plass til flere grossister. Bergaard & Amundsen, Solar og Malmbergs var med i 2018. Elektroimportøren har allerede bestilt plass i 2020. Vi tror dette vil bidra til å trekke flere besøkende. Dessuten tror vi det er mulig å få til et samarbeid med grossistene som kjører egne opplegg i forbindelse med Eliaden.

Arnesen fremhever at seminarene er en viktig del av Eliaden.

- Stadig flere deltar for å få faglig påfyll. I 2018 var seminarene den viktigste grunnen til å besøke messen for 20 prosent av de besøkende. På Eliaden i 2018 ble det gjennomført rundt 60 seminarer både i møterom og på åpne scener i hallene. Dette konseptet skal vi videreutvikle.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden