NYHETER

Nett viktigere enn vei og bane

NYHETER I en fersk undersøkelse TNS Kantar har gjennomført for Telenors rapport Status Teknologi-Norge 2018, rangerer nordmenn digital infrastruktur over fysisk.
torsdag 26 april 2018
- 5G-nettet tåler påkoblede ”ting” som
biler, hus, ambulanser og sensorer som
 snakker sammen, sa adm. direktør
Berit Svendsen i Telenor Norge på
konferansen Status teknologi-Norge. 
Foto: Martin Fjellanger

- Vi tror 5G vil skape en enorm effekt for samfunnet og norsk økonomi. Det er en milepæl for teknologinasjonen Norge at nordmenn rangerer digital infrastruktur over fysisk, sier adm. direktør Berit Svendsen i Telenor Norge.

5G-teknologien ble testet for første gang i Norge av Telenor i fjor. Forventede hastigheter i 5G-nettet kan være 20 ganger raskere enn 4G. Kapasiteten kan økes med hundregangeren. 5G har også ti ganger så stor kapasitet for antall påkoblede enheter.

- 5G er så pålitelig, kraftfull og presis at vi kan basere samfunnskritiske tjenester som samferdsel, helse og nødkommunikasjon på et mobilnettverk, sier Svendsen.

- 5G-nettet tåler påkoblede ”ting” som biler, hus, ambulanser og sensorer som snakker sammen. Dette vil drive både næringsliv og offentlig sektor, og muliggjøre økt produktivitet, smarte løsninger, massive sensornettverk, kunstig intelligens, fjernstyrte systemer og selvkjørende kjøretøy. Å realisere den massive veksten i data og ting koblet til nettet krever 5G-teknologi.

Fysisk- eller digital infrastruktur?
Svendsen peker på at i statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget 67,5 milliarder kroner til samferdsel.

- Kun 230 millioner kroner går til utbygging, sikkerhet og et mer robust digitalt transportnett. Kartlegging av bruks- og investeringsområder er kritisk for utbygging av 5G-teknologi i mobilnettet. Det er stor interesse fra næringslivet til å delta i denne utviklingen. Jeg etterspør samme iver fra landets øverste ledelse.

- Utbyggingen av 5G skiller seg fra 3G og 4G ved at det krever en mer omfattende infrastruktur med fiber i bakken og sendere i luften.

Tror ikke på selvkjørende biler
- Selvkjørende biler må kunne bremse samtidig som de kommuniserer med andre biler, registrere hva som skjer rundt seg og med matematisk presisjon beregne hva som blir neste manøvrering. Dette krever stor datakapasitet. På sikt vil 5G muliggjøre samkjøring av biler som snakker sammen med ekstremt lav forsinkelse og sterk robusthet. Dette vil gjøre det mulig å synkronisere biler og trafikksignaler for optimal kjørehastighet og tetthet av biler under alle forhold.

Ifølge undersøkelsen svarer kun én av ti nordmenn at de tror de vil oppleve selvkjørende biler i løpet av de neste fem årene.

- De fleste tror det nok ikke før de ser det. Jeg håper mange nordmenn og miljøet vil nyte godt av selvkjørende biler i løpet av noen få år. Det gleder jeg meg til, sier Svendsen.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19