NYHETER

Nettkurs lukket avvik

NYHETER Daglig leder Anders Guneriussen i AG Installasjon i Oslo ble både overrasket og frustrert da Arbeidstilsynet konstaterte avvik i intern­kontroll­systemet til bedriften. Nelfos nettkurs om asbest ble løsningen for å lukke avviket.
mandag 24 september 2018
NELFO-KURS. Asbeststøv er kreftfrem-
kallende. Nelfo tilbyr et nettbasert
asbestkurs, som beskriver hvordan
asbestproblematikk skal håndteres

- Vi følte oss helt trygge på at vi hadde kompetansen og rutinene vi trengte på asbest, sier Guneriussen.

- Alle ansatte hadde vært på klasse­roms­kurs hos bedriftshelsetjenesten. Her  fikk vi innføring om materialene dette stoffet ble brukt i, verneutstyr og rutiner for å håndtere det. Kurstilbyderne mente også at kurset oppfylte myndighetskravene til kompetanse på asbest. De har gjennomført dette for flere elektrobedrifter. Derfor var det både overraskende og frustrerende å få beskjeden om avvik.

Fikk grei frist
- Dialogen med Arbeidstilsynet har vært grei. Vi fikk rimelig tid til å lukke avviket. Fristen kunne også bli utsatt om vi fikk problemer med å rekke å kurse alle før fristen som var satt. Så lenge de visste at vi arbeidet aktivt for å lukke avviket, var de fleksible.

- Fikk dere utfordringer eller forsink­elser i oppdrag på grunn av avviket?

- Nei. Vi meldte inn ett funn av asbest mens vi holdt på med kurset. Her ble det brukt et asbestfirma. Det ordnet seg greit.

Guneriussen forteller at Arbeidstilsynet ikke kom med konkrete forslag om hvordan selskapet kunne få kompetansen som manglet.

- Vi koblet inn Nelfo på eget intiativ. I dag har alle 32 ansatte tatt nettkurset, inkludert lærlingene og meg selv.

- Hvordan fungerte nettlæringen?

- Vi er fornøyd med kurset. Det er både godt og relevant, samtidig som det ikke er for langt. Kurset tar for seg de viktigste elementene for montørene som arbeider med dette til daglig. Her har Nelfo gjort en meget god jobb. Etter kurset har montørene blitt mer bevisste på asbest.

- Alle var fortrolige med å ta kurset på nett. Det var lettvint og greit å passe inn i hverdagen. Med nettlæring får vi riktignok ikke muligheten til å stille spørsmål direkte til en kursleder. Her hadde vi en fordel med at vi allerede hadde hatt et klasseromskurs.

Ikke ukjent med å finne asbest
- Er det mye asbest i eldre bygg?

- I år har vi hatt ett tilfelle. Det ble håndtert av byggherren. De fleste asbest­tilfellene er ivaretatt av byggherren i forkant. Eksempelvis skal vi starte en rehabiliteringsjobb på en større skole. Her blir asbestproblematikken håndtert før vi kommer inn.

- Det er 33 år siden totalforbudet mot asbest kom. Hvordan er den generelle kunnskapen blant yngre om stoffet?

- De yngste vet svært lite eller ingenting om asbest. Det ser heller ikke ut til å være et tema på skolen. Derfor trenger de kunnskap om dette.

- Vi bruker internkontrollsystemet veldig aktivt. Her har vi lagt inn punktvis informasjon om hvordan asbestproblematikk skal håndteres. Derfor tilbyr vi nettasbestkurset til Nelfo til alle ansatte. Vi har høy prioritet på at dette blir håndtert på riktig måte.

Ta kurset, unngå avvik
Åge Lauritzen, fagsjef for nettbasert opplæring i Nelfo, tror ikke at alle kjenner til det nettbaserte asbestkurset.

- Jeg forstår det slik at Arbeidstilsynet vil ha spesiell oppmerksomhet på asbest i 2019. Derfor anbefaler jeg medlems­bedriftene å sørge for at de ansatte tar dette Nelfo-kurset. Da slipper de å få avvik på denne delen av IK-systemene sine. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asbest
» Asbest er en fellesbetegnelse for en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur. Det ble brukt i bygninger og installasjoner (inkludert elinstallasjoner) i perioden 1920-1985. Spesielt mye brukt i bygg oppført i perioden 1945-1980. Grunnet helsefare ble det i 1985 totalforbudt. Asbestøv er sterkt kreftfremkallende.

» Arbeidsgiver eller byggherre skal kartlegge faren for at arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv. Asbest skal kun håndteres av godkjente virksomheter.
Kilde: arbeidstilsynet.no

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden