NYHETER

Ni av ti eldre har for dårlig lys hjemme

NYHETER Forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) gjorde urovekkende funn da de undersøkte belysningen hos eldre i Drammen kommune.
mandag 11 mars 2019
Færre enn én av ti 75-åringer har
anbefalt lysnivå i stuen og gangen

Færre enn én av ti 75-åringer hadde anbefalt lysnivå i stuen og gangen. Den tverrfaglige studien omfattet 114 hjem.

Forskerne økte belysningen i 29 av boligene. Deretter målte de om disse beboerne hadde det bedre sammenlignet med de som ikke fikk mer lys. Det viste seg at de fikk det bedre. De kunne lese og skrive mer, og tok opp igjen aktiviteter de hadde sluttet med. Da studien ble avsluttet, ønsket alle unntatt én av de 29 å beholde den økte belysningen og lysstyringssystemet.

Det er ikke kun trivselen som blir påvirket av lyset i hjemmene. Risikoen for fall øker betydelig når lyset er for dårlig. Det kan eksempelvis føre til hoftebrudd, som kan påføre samfunnet store kostnader. 

Til tross for at dagens lyspærer bruker svært lite strøm, slukker den eldre generasjonen gjerne lyset for å spare strøm. Folk trenger ikke å spare, fastslår forskerne. Boligene må få lysstyring og bedre lys.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden