Ni milliarder EU-forskningskroner til Norge

NYHETER Norske bedrifter, offentlig forvaltning og akademia har fått finansiert forskning for mer enn ni milliarder kroner fra EU sitt rammeprogram for forskning Horisont 2020.
tirsdag 24 mars 2020
Norske bedrifter, offentlig forvaltning
og akademia har fått ni milliarder
forskningskroner fra EU

Programmet, som er verdens største satsing på forskning og innovasjon, har et totalbudsjett på 80 milliarder euro.? 

- De siste par årene har vi både søkt og fått tilslag for stadig flere prosjekter fra Horisont2020, sier adm. direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

Kongsberg Gruppen leder et stort prosjekt, som nettopp har fått nesten 200 millioner kroner i støtte. Dette er en av de største tildelingene noen gang til en norsk aktør fra EU. Kongsberg Gruppen skal installere og teste autonom teknologi på to fartøy.

Deltakelse i EU-prosjekter gir tilgang til fremragende forskningsnettverk, infrastruktur og nye markeder. Det er ofte like viktig som selve tilgangen til finansieringen av forskning og innovasjon.

Det neste forsknings- og innovasjonsprogrammet til EU heter Horisont Europa. Her er områdene hav og vann, kreft, mat og jordforvaltning, klimatilpasning og klimavennlige byer prioritert. Målsettingen for Forskningsrådet er at norske miljøer skal konkurrere seg til 25 milliarder kroner.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden