NYHETER

Nominert til pris

NYHETER Med integrering av kostnadsestimering i en 3D-modell har Bane Nor og Norconsult fått finaleplass i AEC Excellence Awards 2018.
fredag 19 oktober 2018
På Samfunnskonferansen til Norconsult
i fjor var det stor interesse for visual-
isering av jernbaneprosjekter. 
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Metoden er utviklet gjennom arbeidet i Intercity-prosjektet Tønsberg-Larvik. Vinnerne av prisen blir kåret på verdens største BIM-konferanse, Autodesk University, i Las Vegas i november.

Metoden går ut på å gjøre tilpasninger i et standard visualiseringsprogram, slik at hvordan foreslåtte endringer påvirker kostnadene kontinuerlig kan oppdateres.
I fjor fikk de to selskapene tredjeplass i denne konkurransen for bruk av spillteknologi i prosjektet Ulriken. På konferansen i år vil dette prosjektet bli presentert på en egen stand.

kampanjeZenit
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19