Nord Universitet sparer strøm med LED

NYHETER Elinstallatøren Elman har byttet 15 prosent av inne- og utendørs­belysningen på Nord Universitet i Levanger med LED.
tirsdag 10 september 2019
UTENDØRSBELYSNING. Mastarmaturen
Place lyser opp ”Kjærlighetsstien”

Med armaturer fra SG Armaturen er den årlige strømbesparelsen beregnet til 80 000 kroner. Når hele den konvensjonelle belysningen er skiftet til LED, kan energiforbruket reduseres med mer enn 500 000 kroner.

- Elman har byttet 550 inne- og utendørsarmaturer og redusert energikostnadene pr. armatur med mer enn 70 prosent. Med en levetid på 20-25 år vil LED redusere drifts- og vedlikeholdsbehovet betydelig. Vi gleder oss også over positive tilbakemeldinger på den nye belysningen fra studenter, lærere og driftspersonell, sier driftskoordinator Geir Hauan i Statsbygg.

- Dette prosjektet er et viktig skritt mot det grønne skiftet. Vi er opptatt av å inngå ”Grønne Avtaler” med våre samarbeidspartnere på universitet. Den nye LED-belysningen fungerer meget bra. Når de 1 100 rommene er oppgradert med LED, kan driftspersonellet frigjøre tid og ressurser til annet forefallende arbeid. Reduserte energi- og vedlikeholdskostnader er noen av effektene av LED-belysningen. Vi regner med å sluttføre utskiftingsarbeidet i løpet av fire år.

Variert LED-belysning
Salgsrepresentant Torbjørn Rygh i SG Armaturen forteller at den utenpåliggende dimbare armaturen Circulus med Dali-styring og dagslys- og bevegelsessensor er montert i kantinen, minglerom og bibliotek.

- LED-panelet Sense Opal/Sense Prism lyser opp både auditorier og vrimlearelaer. Det har en smal ramme, som kan monteres i tak med skjulte T-skinner. Levetiden er på mer enn 50 000 timer.

- 3-tenning LED-spotlighten med ShopLine skinnesystem som er montert i auditorier har lang levetid, kraftig integrert LED-brikke, meget god fargegjengivelse og en tilbaketrukken lyskilde med minimal blending.

- Utendørs lyser mastarmaturen Place opp ”Kjærlighetsstien”. Armaturen, som kombinerer visuell komfort med energieffektivitet, har en jevn lysfordeling og ingen lysforurensing.

Døråpner
Montør Sindre Solem Ertsås i Elman forteller at tre ansatte arbeider med lysinstallasjonen på Nord Universitet.

- Dette er en døråpner for oss med tanke på andre slike kommunale og statlige oppdrag.

- Den gamle utendørsbelysningen var på 100 watt. Med LED-armaturer er den redusert til 13,1 watt, som årlig reduserer energiforbruket med 20 000 kWh. Når studenter og lærere kommer om morgenen tennes lyset i kantinen og fellesarealer med bevegelsessensorer.

- Vi har samarbeidet med SG Armaturen siden 2008. Prosjektet på Nord Universitetet startet for 1,5 år siden, sier Ertsås, som roser SG Armaturen for å ha løst alle uforutsette hendelser i prosjektet. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden