NYHETER

Nordens største ­flyplassolcelleanlegg

NYHETER I løpet av 2017 skal Nordens største flyplassolcelleanlegg settes i drift ved Helsinki Lufthavn i Finland.
mandag 18 september 2017
Solcelleanlegget som er under installa-
sjon ved Helsinki Lufthavn bidrar til at
flyplassen blir karbonnøytral i løpet av
året. Foto: Finavia

Samtidig skal flyplassbussene begynne a° kjøre pa° biodiesel.

Solcelleanlegget er under installasjon pa° taket av Terminal 2. Anlegget, som fa°r en beregnet produksjon pa° mer enn 500 kWp, skal ferdigstilles i 2019. Det vil produsere rundt ti prosent av det totale energibehovet i de nybygde terminalarealene.

Tiltakene er en del av klimaprogrammet til Finavia, som skal gjennomføres innen 2020. Blant andre tiltak er vindkraft, miljøvennlige kjøretøy, betydelig økt bruk av LED-belysning, og pa°virkning overfor flyselskapene om a° redusere sine klimagassutslipp. Ved flyplasser er utslipp av karbondioksid i hovedsak fora°rsaket av energiforbruket i byggene, belysning og kjøretøy.

Med idriftsettelsen av solcelleanlegget og bruk av biodiesel na°r Helsinki Lufthavn ma°lene i klimaprogrammet til Finavia allerede i 2017. Dette er kun startskuddet i en prosess, den Finavia og de øvrige europeiske luftfartsmyndighetene har forpliktet seg til a° skape 100 karbonnøytrale flyplasser i Europa innen 2030. Finavia har ogsa° planer om a° starte tilsvarende tiltak ved sine øvrige flyplasser.

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO har en ma°lsetting om at utslippene ved verdens lufthavner ikke skal øke etter 2020.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga