NYHETER

Nordmenn mest bekymret for cyberangrep

NYHETER Den store befolkningsundersøkelsen til DSB viser at 42 prosent av innbyggerne i Norge er bekymret for at cyberangrep skal slå ut viktige styringssystemer.
mandag 9 april 2018
42 % av innbyggerne i Norge frykter
cyberangrep

Denne bekymringen har økt fra 30 prosent i undersøkelsen i 2016.

- Cyberangrep er et områdene som gjelder mange og som kan slå ut kritiske samfunnsfunksjoner. Her har alle en jobb å gjøre. Både vi som arbeider med samfunnssikkerhet, og befolkningen kan gjøre enkle tiltak som ­eksempelvis å bytte passord ofte, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

- Nesten like mange er bekymret for terrorangrep. 37 prosent frykter dette. Etter at terroren har rammet Europa hardt de siste årene, har vi registrert en økt interesse for samfunnssikkerhetsarbeid. Det er flere eksempler på at innbyggere kontakter DSB, og gir uttrykk for at de er engstelige for terror og krig. Dette er en ny utvikling.

Undersøkelsen Epinion har utført for DSB viser også at nesten syv av ti er svært lite bekymret eller ikke bekymret i det hele tatt for langvarige strømbrudd på mer enn 24 timer.

- Langvarig strømbortfall er et eksempel på at det offentlige etater er bekymret for, ikke nødvendigvis er det innbyggerne er spesielt bekymret for, sier Daae.

Et hovedfunn i undersøkelsen er at befolkningen bekymrer seg stadig mer for at de selv eller noen av deres nærmeste vil bli direkte berørt av en større hendelse eller krise.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19