NYHETER

Norge vil være først med ubemannede skip

NYHETER Det er et kappløp om å bli først med ubemannede skip.
torsdag 28 september 2017
Norge ligger langt fremme i kappløpet
om ubemannede skip.
 Illustrasjon: Kongsberg Maritime

Etter at aktører som DNV GL og Rolls Royce kom på banen med konseptskip, skal stemningen ha snudd fra skepsis til engasjement over natten, skriver gemini.no.

Det første EU-prosjektet på området startet i 2012. Her hadde Sintef ansvaret for den tekniske ledelsen. Bransjen fikk tilgang til Trondheimsfjorden som verdens første testområde for førerløse skip.
Nå arbeides det med å etablere et testområde nummer to i Grenland. Her er skipstrafikken betydelig tettere enn i Trondheimsfjorden, slik at det blir mulig å utføre andre typer tester.

I tillegg til konvensjonelt utstyr som GPS, radar og posisjonstranspondere vil de førerløse skipene ha sensorer og kamerateknologi som skal erstatte utkikkens øyne og ører, natt som dag. Skipene kan også ha laseravstandsfinnere, som allerede er installert i enkelte biler, og styringssystem som justerer hastighet og kurs. Kommer systemet opp i for vanskelige situasjoner, vil det tilkalle hjelp.
I starten trengs trolig overvåking av skipene fra land og bemanning på sentralene, slik at det kan gripes inn ved behov. Dagens regelverk forutsetter at det er en person som er ansvarlig for skipet.
Sensorene på skipet vil gi sentralen på land all nødvendig informasjon for å kunne fjernstyre det fra land. Utviklerne ser for seg landsentraler som kan kontrollere inntil 100 skip samtidig.
Sintef-forskerne tror at førerløse skip først og fremst vil bli tatt i bruk i kysttrafikken. Vedlikeholdsbehovet for ubemannede skip gjør det vanskelig å ta dem i bruk på de store havene med det første.
De første ubemannede skipene kan bli tatt i bruk i sivil transport om to-tre år.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga