NYHETER

Nye roller for veilys

NYHETER - I fremtidens smarte byer vil gatebelysningen forebygge ulykker, erstatte overvåkingskameraer og forsterke mobilnettet, sier Andreas Knobloch, Alliances Manager i Signify (tidligere Philips Lighting).
torsdag 6 september 2018
SMART BELYSNING.- Fasade­belysning
kan gi både trygghet, trivsel og stolthet
hos innbyggerne, sier Andreas Knobloch
i Signify. Bildet viser Cartier Bridge i
Montreal i Canada. Foto: Signify

Han fastslår at de fleste lysprosjekter nå er LED-baserte.

- Det finnes 300 millioner gatearmaturer i verden. 20 prosent av de europeiske er LED-armaturer. Selv om kun fire prosent av disse er oppkoblet, er denne utviklingen i ferd med å ta av. Dette gjelder spesielt i Storbritannia. Tyskland ligger litt etter, med en oppkoblet andel på rundt 1 prosent.

Samarbeid nødvendig
Ifølge Knobloc er smart gatebelysning et område lysprodusentene ikke kan løse alene.

- Vi bruker store ressurser på å etablere samarbeid med andre aktører, som it- og teleselskaper. Dette gjelder både store, etablerte aktører og nystartede selskaper vi synes har gode ideer.

- Allerede med basisløsningene gir LED-armaturene store fordeler. Mange byer vet ikke hvor mange veilysarmaturer de har, eller hvor de er montert. Kommunikasjon via LED gir oversikt for å drifte armaturene via nettet. Bykart og oversikt over parkeringsplasser er også en teknologi som begynner å bli mer moden. Samtidig ruller stadig flere byer ut lys som styres etter trafikkmengde.

Integrerer mikrofoner
- Neste skritt er blant annet å bygge inn ­mikrofoner i ­armaturen, for å fange opp ­unormale lyder. Slik kan ulykker eller andre hendelser avdekkes. Los Angeles og ­Eindhoven er blant byene som tester dette. En slik løsning er spesielt interessant fordi mikrofonene er billigere enn overvåkingskameraer, og enkle å installere i store antall.

- LED kan også forebygge ulykker. Signify arbeider for å bidra til null­visjonen for trafikkulykker, som opprinnelig startet i Sverige. Dette dreier seg om lys. De fleste alvorlige ulykker og dødsulykker skjer når det er mørkt. Derfor har vi startet flere prosjekter der vi kartlegger hvordan fotgjengere oppfører seg i veikryss, og i og ved fotgjengerfelt. De stopper ikke alltid og venter på grønt lys. Med bakgrunn i observasjonene vurderer vi hvordan vi best kan sette opp lyset for å forebygge ulykker. En viktig målsetting er å gjøre fotgjengere og syklister mer synlige.

- Vi arbeider også for å tilpasse belysningen slik at det ikke forstyrrer dyrelivet. Ved å bruke en mer rødlig farge på lyset, blir det mer fugle- og flaggermusvennlig. Her har vi investert ganske mye.

Standardisert kontakt
Knobloch opplyser at Signify har fått ZAGA-standardisert en kontakt for tilkobling av sensorer og annen teknologi.

- Den er en viktig basis for videreutviklingen av løsninger for smarte byer. Kontakten gjør det enkelt å koble på flere sensorer senere.

I front
- Hvilke byer er lengst fremme med å teste smarte veilys?

- Helsinki, Eindhoven, Barcelona, Buenos Aires, Jakarta og Los Angeles ligger langt fremme. Alle byer har en utfordring i at ansvaret for funksjonene som skapes med smart belysning, er fordelt hos flere ulike etater. Los Angeles er den eneste byen som har ansatt en lysansvarlig som arbeider på tvers av disse skillelinjene.

- I fremtiden blir veilysene viktige for mobiltelefoni. Signify leverer enheter som kan integreres i lysarmaturen eller lysstolpen. Disse forsterker mobilsignalene. Dette er spesielt viktig i overgangen fra 4 G til 5 G, og i forbindelse med at stadig større mengder data skal overføres via mobilnettet. Løsningen gir store fordeler for både teleselskapene og kommunene: Teleselskapene trenger ikke lete etter steder for å montere slikt utstyr, mens kommunene tjener penger på å leie ut denne plassen til teleselskapene. ­California var først med å teste slike løsninger. Hele vestkysten av USA ligger langt fremme med å ta i bruk disse mulighetene.

- I Norge vurderer Bergen slike løsninger. I Stavangerregionen ruller Lyse Energi ut lysstolper med den standardiserte kontakten. Da kan de bygge ut med sensorer senere. Det kan ikke kobles til uendelig mange sensorer. Eksempelvis kan ikke kamera tilkobles.

- Signify har levert smartbelysning til mer en 1 000 byer i 37 land. I Jakarta er det oppkoblet mer enn 100 000 lyspunkter.

Mange bruksområder
- LED har mange bruksområder, som eksempelvis å kontrollere store menneskemengder på idretts­arenaer, flyplasser og togstasjoner. Dette kan gjøres med ledelys og lysstyrke, eksempelvis for rask evakuering i en nødsituasjon.

- Armaturene med integrerte sensorer kan dessuten brukes til å samle informasjon, og til å tilpasse belysningen.

- Også fasadebelysning kan skape mer trygghet. Det kan dessuten bidra til at innbyggerne føler seg stolte over byen og at de trives der. 

kampanjeZenit
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19