NYHETER

Nytt kabelleggingsfartøy

NYHETER Nexans bygger et nytt fartøy for legging av undersjøiske høyspentkabler (HV-kabel).
onsdag 11 oktober 2017
Et nytt Nexans-fartøyet skal settes i drift
i tredje kvartal 2020

Skipet, som er designet av konsulentselskapet Skipsteknisk, skal møte den økende etterspørselen etter HV-kabelsystemer i blant annet kabelforbindelser og vindparkprosjekter offshore.
Det blir installert utstyr som gjør fartøyet i stand til å utføre krevende legging både i grunne og dype farvann. Dette gjelder blant annet muligheten for flere driftsmoduser, inkludert bundling av kabler som er innrettet mot ny og fremtidig teknologi på HVDC-kabler.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga