Offensiv 120-åring

NYHETER Selskapet som elektrifiserte Trondheim har holdt det gående gjennom to verdenskriger, de harde 30-årene, spanskesyken og koronapandemien.
fredag 11 desember 2020
STORE BYGG. Nybygget til Norges Tekniske Høg-
skole på Gløshaugen (i dag NTNU) var ett av de
første store oppdragene til Fjeldseth 
Installations-bureau 

120-åringen Fjeldseth ser offensivt på fremtiden. Det startet 21. juni 1900, da Eilert Fjeldseth løste borgerbrev og startet Fjeldseth Installations-bureau. Den 32 år gamle elektrikeren sa opp stillingen sin hos Trondhjems Elektriske Bureau for å satse for seg selv.  

- Etter utdanning og arbeidserfaring i Oslo, lå han i forkant på elektroområdet. Han må ha vært en skikkelig innovativ kar, sier oldebarnet Arne Eilert FjeldsethElmagasinet møter han sammen med adm. direktør John Waatsveen et par måneder etter at de markerte jubileet med festmiddag på Britannia Hotel.  

Fra likestrøm til vekselstrøm

Fjeldseth forteller at i 1900 var alt av strømnett og installasjoner i Trondheim basert på likestrøm.  

- Da Øvre Leirfoss kraftstasjon ble satt i drift året etter, fikk Fjeldseth Installations-bureau mer enn nok å gjøre med omlegging fra likestrøm og batterier til kraftlinjer og vekselstrøm. De utførte oppdrag på kraftlinjer, i privatbolig, næringsbygg og offentlige bygg. Blant større bygg var Norges tekniske høgskole (NTH), Trondhjems Mekaniske Verksted, Britannia Hotel og Nidarosdomen.  

Før det var gått ti år hadde selskapet vokst til et av de største utenfor Kristiania. Fjeldseth kjøpte en eiendom i Nordre gate 5 i Trondheim, med plass til butikk, lager og verksteder. Etter hvert drev de en omfattende produksjon av varmeovner, varmtvannsberedere og forskjellig elektroteknisk utstyr. Mange av produktene ble patentert. I 1920 startet selskapet også produksjon av elektroutstyr til skipsindu­strien, som var en stor næring i Trondheim på den tiden.  

Eilert Fjeldseth ledet selskapet frem til han døde i 1956, 88 år gammel. 

Størst i Trondheim

Med 120 ansatte og en omsetning på 140 millioner kroner er Fjeldseth den største elinstallatøren i Trondheim. Selskapet har kontor og verksted i eget bygg på Lade. Her har all virksomhet vært samlet siden 1973.  

Installasjoner i næringsbygg, offentlige bygg og privatmarkedet utgjør 90 prosent av virksomheten. Fjeldseth produserer også skap, skinner og utstyr til eget bruk og for salg til grossister. 

Waatsveen forteller at selskapet først og fremst satser på store prosjekter.  

- Alt blir prosjektert i eget hus. Privatmarkedet utgjør 15-20 prosent av totalen. Rehabilitering av eldre bygg vil nok også bli et viktig marked.  

- Blant store prestisjeprosjekter vi har vært involvert i de siste 10-20 årene er blant annet Lade Arena, Ranheim Stadion, Solsiden Kjøpesenter, hovedkontoret til Skatteetaten, Miljøbygget i Teknobyen, Trondheimsporten og NTNU Handelshøyskolen. 

- Selv om vi har 90 prosent av våre oppdrag i Trondheim, utfører vi også installasjoner i nærliggende kommuner. Ren prosjektering leverer vi over hele landet.  

- Blant de mest utfordrende prosjektene vi arbeider med for tiden er det nye psykiatribygget på St.Olavs hospital, der vi utfører alle elinstallasjonene. Her var det så spesielle krav at vi laget egne løsninger.  

Avgjørende å være lærebedrift

Fjeldseth forteller at selskapet til enhver tid har et tjuetalls lærlinger.  

- Det er avgjørende å være lærebedrift. I år har vi tatt inn flere enn vanlig. Vi rekrutterer til alle typer stillinger i bedriften med å utvikle egne ansatte. Selskapet har avdelingsledere og prosjektledere som har vært her siden læretiden. Vi satser også på ansatte som ønsker videreutdanning. De ansatte blir lenge i selskapet. 

Smittevern gir lavere produktivitet

På spørsmål om effekten koronapandemien har hatt på driften, svarer Waatsveen at aktiviteten har vært bra i Trondheim.  

- Vi har hverken permitteringer eller oppsigelser. Tvert imot er det en liten vekst i både omsetning og antall ansatte. Vi har også hatt innleie. På grunn av smitteverntiltakene er produktiviteten noe redusert. På en måte er alt i et annet spill enn vi er vant med.  

- Hvordan vurderer dere markedsutviklingen? 

- Det ser bra ut både for 2021 og inn i 2022. Pandemien vil nok dempe markedet i 2021. For egen del tror vi på et liv etter koronaen, og ny vekst fra 2022. Blant annet vil vi merke den store utbyggingen ved NTNU. 

- Vi er opptatt av innovasjon. Derfor bruker vi mye ressurser på digitalisering og det grønne skiftet. Her har vi nylig ansatt en egen leder for innovasjon og marked.  

Totalleverandør av solkraft

Fjeldseth påpeker at solenergi er en viktig nysatsing. 

- Sammen med Fosen Kraft kjøpte vi nylig Getek, en av Norges ledende aktører på solcellepaneler. Med det er vi totalleverandør av solenergi. Dette har gitt oss en skikkelig kickstart. 

- I 2014 kjøpte vi Elsøk for å styrke kompetansen på elinstallasjoner i nye boligprosjekter. Også dette er et område vi ønsker å involvere oss dypere i.  

Forblir familieselskap

 - Bortsett fra de to nevnte oppkjøpene har vi vokst gjennom organisk vekst. Opp gjennom årene har vi hatt mange friere på døren. Alle er blitt sendt hjem med uforrettet sak.  

- Vi skal fortsatt være en familiebedrift med solid forankring i Trondheim. Slik den har vært i generasjoner. 

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Mitt Anbud