NYHETER

Oppdaterer NEK 400 og NEK 399

NYHETER Neste år kommer oppdaterte versjoner av NEK 400 og NEK 399.
fredag 22 desember 2017
KRAFTIG OPPDATERT. Kapittelet om
solcelleinstallasjoner i NEK 400 er kraftig
oppdatert i den nye versjonen som
kommer neste år. 
Foto: LaILa Sandvold MACDONALD

I den første er det mye nytt om solceller og ladestasjoner, mens NEK 399 blir gjeldende for både bolig, næringsbygg og andre installasjoner, som basestasjoner, pumpestasjoner, tunneler og marinaer.

Komiteleder Kjell Myrann i NK 301 forteller at det var stor oppmerksomhet om førsteutgaven av NEK 399 som kom i 2014.

- Dette gjelder også den reviderte utgaven som samler alle inntak i en norm.  Det har vært en omfattende jobb for de 20 medlemmene i komiteen.

Mange har finlest
 - 700 enkeltkommentarer fra høringen sensommeren i år viser at mange har finlest normen.

- Førsteutgaven av NEK 399 var et skikkelig nybrottsarbeid. Her har vi fått svært mange spørsmål. I portalen til denne normen på hjemmesiden til NEK er det kommet 200 spørsmål, som er fortløpende besvart. De fleste spørsmålene gjelder plassering av skap utendørs med de nye målerne. Mange lurer på om målerne tåler å bli montert utendørs. I følge leverandørene skal de tåle ned til 40 minusgrader. Dette skulle ikke være noe problem.

- I den nye utgaven er det gjort en del justeringer, blant annet kravet om skapstørrelse. Vi tillater smalere skap, som ikke blir så dominerende på husveggen. Dessuten er frost og kondens en utfordring. Det må skapleverandørene ta hensyn til.

- I forbindelse med førsteutgaven har det vært en del spørsmål og diskusjon om plasseringen av etasjefordelere i borettslag og sameier. De skal plasseres i nærheten av boenheten. Den nye normen opprettholder kravet om at den må plasseres maksimum en trapp opp eller en trapp ned fra leiligheten.

Krav om plassering av nettstasjon
 - Med næringsbygg kommer det bygg inn i normen som får mye større effekt inn enn en bolig. Noen bygg er så store at de har egne transformatorer. Her har vi tatt inn krav om plassering av nettstasjon.

- Normen har også krav om tilrettelegging for å motta signaler via HAN-kontakten (Home Area Network) på nye målere.

- I boligdelen er det gjort bare mindre justeringer og presiseringer.

- Når blir nye NEK 399 innført?

- Planen er å bli ferdig med normen i løpet av året. Deretter skal NEK 400 referere til denne. Så snart den foreligger på trykk, er den gjeldende. Dette skjer i løpet av vinteren.

Viktige oppdateringer på solceller og ladestasjoner
Eirik Selvik, leder av NK64, forteller at det blir en del nytt å sette seg inn i når den reviderte NEK 400 blir lansert på Eliaden 2018.

Selvik peker spesielt på kapittelet om solcelleinstallasjoner.

- Gjeldende krav for slike anlegg er fra før 2005. Her har det skjedd mye. Derfor blir det ganske betydelige endringer. På grunn av uenighet mellom produksjonssiden og installasjonssiden om sikkerhetsnivået, er dette regelverket forsinket med flere år.

- Når det gjelder ladestasjoner for elektriske kjøretøy er normen betydelig oppdatert. Også her er det skjedd mye siden forrige utgave av normen. Samtidig er det gjort noen justeringer i kravene til batteriinstallasjoner.

- Vi har også ryddet litt mellom kapittel 4 og 5. Kapittel 4 er rendyrket, slik at det beskriver kravene om hva som skal oppnås. Kapittel 5 er rendyrket på krav til valg av løsninger og montasje. Dette er noe vi også arbeider med internasjonalt.

- Dessuten er det gjort litt endringer i kravene om beskyttelse mot elektrisk sjokk, og om hvordan anlegget skal verifiseres.

Rask teknologisk utvikling
- Er det noe i den reviderte normen elinstallatørene må være spesielt oppmerksomme på?

- De må følge med på ny teknologi. Her går utviklingen raskt. Det er fort gjort å komme på etterskudd med normene. Bransjen blir utfordret på områder den ikke har sett for seg. I Norge er det et høyt sikkerhetsnivå. Utfordringen er at det kommer nye løsninger som ikke er helt i samsvar med dette nivået. Samtidig ønsker samfunnet sikkerhet. Dette er en balansegang.

- Må normene revideres oftere?

- Det er vel alltid mulig å være raskere. Samtidig ønsker vi ikke et løsbladsystem. Derfor er det vanskelig å komme under to år. Dessuten klaffer dagens perioder godt med Eliaden. Her passer det bra å lansere nye normer. Seks år er for lang tid mellom revisjonene. To år kan bli for kort. Derfor er vi fornøyd med fireårsperioder.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Energismarte bygg