Oppgraderer strøm­forsyningen på Herøya ­Industripark

NYHETER Nettselskapet Herøya Nett oppgraderer strømforsyningen på Herøya ­Industripark, som bruker rundt 1 TWh årlig. Dette er nesten 1 prosent av det totale årlige strømforbruket i Norge.
mandag 29 mars 2021
Daglig leder Øyvind Nyhus i Herøya Nett
foran det nye høyspentanlegget  
Foto: Siri Krohn-Fagervoll/Herøya
Industripark 

Her blir det gamle høyspentanlegget erstattet med ABB-teknologi. Dette øker tilgjengelighet og personsikkerhet, og reduserer vedlikeholdstiden med 80 prosent. Gamle 12 kV bryteranlegg byttes med smarte digitale kraftløsninger. Den nye strømforsyningen kommuniserer med nettselskapet sin driftssentral via fiberkabel.  

- Inntil 50 år gamle anlegg er hverken effektive eller sikre nok. Det gamle utstyret er ikke i lukkede skap, og har begrenset sikkerhet mot utilsiktet berøring og elektriske lysbuer, sier daglig leder Øyvind Nyhus i Herøya Nett. 

Installasjonen omfatter bryteranlegget UniGear ZS1, utstyrt med Relion 615 vern og IEC 61850 digital kommunikasjon. Kabinettene er hermetisk lukket for beskyttelse og sikkerhet. Eventuelle elektriske lysbuer ledes opp og ut av tavlerommet på en sikker måte. 

Vår nye strømforsyning vil drive planlagte anlegg og oppgraderinger i industriparken, som Elkem sin batterimaterialfabrikk for transportsektoren og elektrifisering av Yara sitt ammoniakkanlegg, med et potensial for å kutte CO2-utslipp med 800 000 tonn per år, sier Gøran Salomonsen, leder for ABB Electrification i Norge. 

ABB-leveransen omfatter både design, installasjon med support og vedlikehold i samarbeid med Caverion

Naviled
Partnere
Elektro importören
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar